Bektaşilik Nedir

02.12.2019
478
Bektaşilik Nedir

Bektaşilik 13. yüzyılda Anadolu’da Hacı Bektaş Veli tarafından kurulduğu sanılan tarikat. Hacı Bektaş Selçuklu Sultanlığına başkaldıran Baba Is-‘ hak’ın müridlerindendi. Ayaklanma bastırılıp Baba Ishak öldürüldükten sonra Kırşehir yakınında Hacıbektaş’a yerleşti. Burada tekke şeyhi oldu. Kurduğu tarikat aleviliğin bir kolu idi. Tarikatı 16. yüzyılda Balım Sultan genişletti.

Onun ölümünden sonra Bektaşiler Aleviler’den ayrıldılar. Aleviler Safevilere bağlılıklarım sürdürürken Bektaşiler Osmanlıya bağlandılar. Bektaşi tarikatı her nasılsa Yeniçeri Ocağı’nda tutuldu ve tüm Osmanlı ülkesinde yaygınlaştı. Fakat en çok Arnavutlar ve Türklerce benimsendi. 2. Mahmut yeniçeri Ocağı’nı kaldırırken Bektaşiliği de yasakladı. Tarikat gizli olarak devam etti, tekkeleri Sultan Abdülaziz zamanında yeniden açıldı. Bektaşilik, törenleri bakımından gizli bir tarikat sayılır. Tarikatta namaz, oruç, hac gibi islam’a özgü ibadetler yoktur.

Tekkelerde tören olarak çeşitli ayinler yapılır. Yeni müritlerin (can) kabulü için ilahi ve nefeslerin okunduğu içkili meclisler (ayini cem) düzenlenir. Tarikatın bir başka özelliği peygamber soyundan olanlara aşırı bir sevgi gösterilmesidir. Bektaşi tekkeleri de tüm öbür tekke ve zaviyeler gibi 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile yasaklanmış ve kapatılmıştır. Buna karşın tarikal günümüzde gizli olarak Anadolu’da varlığım sürdürmektedir.

YORUMLAR

  1. admin dedi ki:

    önmli deil

  2. nil dedi ki:

    teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz :)