Bedevi Nedir

Bedevi çölde yaşayan Arap göçebesi. Kuzeydoğu Afrika, Suriye, Ürdün, Irak, Arabistan çöl ya da bozkırlarında göçebe ve yarı göçebe, kabile ya da aşiret halinde, çadırlarda yaşarlar. Şeyhlerin buyruğunda yaşayan bedeviler ataerkil topluluklardır ve pazar yerlerinde kendi yaptıkları keçi kılı, deve tüyünden kumaş, yağ, özellikle havvan satarak geçinirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.