Baz Nedir

Baz asitle birleştiğinde tuz oluşturan madde. Kimyasal bir grup oluşturan bazların genel özellikleri şöyle sıralanır: Genellikle suda çözünürler; asitleri nötrleştirerek tuz ve su verirler, sulu çözeltileri iyi bir elektrik iletkenidir. Bazlar kırmızı turnusolun rengini maviye dönüştürürler. Kuvvetli ve zayıf olmak üzere ikiye ayrılırlar; bir baz suda ne kadar çok iyonlaşırsa o denli kuvvetli, ne kadar az iyonlaşırsa o denli zayıftır denir.

Metal oksitlerine suyun etkisiyle kuvvetli bazlar, kuvvetli bazların metal tuzlarına etkisiyle de zayıf bazlar elde edilir. A herhangi bir metal olmak üzere, bazlar genel olarak A (OH)n olarak formülleştirilir. Buradaki n tam sayıdır ve OH kökününün kaç tane olduğunu gösterir. Formülünde yalnız bir OH grubu bulunan bazlara monobaz, birden çok OH grubu bulunan bazlara da polibaz denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.