Bakteri Nedir

30.11.2019
915
Bakteri Nedir

Bakteri Bakteriler bir hücreli mikroskobik canlılardır. Halk arasında "mikrop" adıyla bilinir. Bakterilerin varlığının bulunması ve insanlarda görülen birçok hastalığın bunlar tarafından oluşturulduğunun anlaşılması tıp tarihinin önemli bir aşamasıdır, özellikle mikroskobun icat edilerek yaygın bir biçimde bakteri •araştırmalarında kullanılması, bakterilerin niteliklerinin, etkilerinin ve bunlardan korunma yollarının saptanmasında önemli katkısı olmuştur. Bakteri kavramı ortaya atıldıktan sonra hemen bütün hastalıkların temel nedeninin bakteriler olduğu savı uzun bir süre geçerliliğini korumuştur. 

Öyle ki, vitamin eksikliğinin neden olduğu kimi hastalıkların gerçek nedenlerinin bakteriler olmadığının anlaşılması için uzun bir araştırma sürecinin geçmesi gerekmiştir. Mikroskop XVI. yüzyılda Hollandalı Van Leeuvvenhoek adlı bir tüccar tarafından bulundu. Van Leeuwenhoek’in bir düzene bağlı olmaksızın salt eğlence olsun diye yaptığı gözlemler, sonunda kendisini bir su damlacığını incelerken gördüğü sayısız küçük canlılarla yüzyüze getirdi.

 

Bakterilerin görünüşleri, neden oldukları hastalıklar ya da değişik ortamlardaki tepkileri birbirinden farklıdır. Bakteri araştırmalarıyla ilgilenen bakteriyoloji bilimi bakterilerle savaşmada etkin yöntemler geliştirmek amacıyla bu canlıların bütün özelliklerini bilmek ve bir sınıflandırma yapmak zorundadır. Girişilen çabaları güçleştiren etkenler arasında, birçok bakterinin özelliklerinin zamanla değişmesi de yer alır. Bütün zorluklara karşın yine de belli bir sınıflama yöntemi saptanıp uygulanmıştır. Bakteriler Gram boyası adı verilen bir boyayla boyanarak alkolle karşılaştırıldıklarında boyalarını yitirip yitirmemeleri, sınıflandırmada başvurulan ilk adımdır. Uygulama sonunda Gram boyasını yitirenlere Gramnegatif, yitirmeyenlere de Grampozitif bakteriler adı verilir. Boyama işlemi aynı zamanda bakterilerin tek tek mi, yoksa gruplar halinde mi yaşadıklarının da incelenmesini sağlar.

Diğer bir boyama yöntemi de bakterilerin asit karşısındaki direncini inceler. Asit karşısındaki direnç, boyanın çıkıp çıkmamasına göre belirlenir. Bir başka yöntem de bakterileri yaşayabildikleri ortama göre sınıflandırır. Gelişimleri için oksijenin varlığı zorunlu olan bakterilere zorunlu aerob, oksijenli ortamı sevmesine karşın gereğinde oksijensiz de yaşayabilenlere geçici aerob ve oksijensiz ortamda gelişebilenlere de anaerob adı verilir. Bakteriler gelişmiş ve ilkel olarak iki temel sınıfa ayrılırlar. Sayıları az ve hastalıklara neden olmaları bakımından önemleri bulunmayan gelişmiş bakterilerden antibiyotik elde edilmesinde yararlanılır, Bu bakterilere gelişmiş denmesinin nedeni, mantarlarda olduğu gibi uzantılardan oluşan ipliksi hücreler meydana getirebilmeleridir.
 
Ayrıca gruplar içirt- de yaşayan bu bakterilerin işbölümünü gerçekleştirmeleri, bunları az gelişmiş bakterilerden ayıran önemli bir özelliktir, insanlarda hastalığa neden olan kimi bakteriler gruplar oluş- tursalar bile bağımsızlıklarını koruyan bakterilerdir, ilkel bakteriler tek hücrelidirler. Bunlar biçimlerine göre beş temel takıma ayrılırlar. Yuvar biçiminde olanlara kok, çubuk ya da baston biçiminde olanlara basil, virgül biçiminde olanlara vibriyo, sarmal yay biçiminde olanlara spiral, dalgalı iplikçik biçiminde olanlara spiroket adı verilir.

YORUMLAR

  1. esra dedi ki:

    konuyla ne alakası varsa artık anlamadım gitti.bakteri yazıyorum saçma sapan şeyler çkıyo birde çok kısa ya offf.d.d.d