Babür Şah Nedir

 

 Babür Şah Zahirüddin Muhammet (1483-1530), HintTürk devletinin kurucusu, Çağatay şairi. Timur’un torunlarından Ömer Şeyh Mirza’nın oğludur. Babası ölünce tahta geçti (1494); amcası Sultan Ahmet ve dayısı Mahmut Han’a karşı verdiği taht kavgalarından sonra,

 

Özbek hükümdarı Şeybani Hani a yaptığı savaşta yenilince Maveraünnehir’in dışına yöneldi. Kabil kentini ele geçirerek buraya yerleşti (1504). Bundan sonraki yaşamı HintTürk imparatorluğunu kurmak için savaşlarla geçti, ölünce Kabil’e gömüldü; ünlü türbesi 1646’da Şah Cihan tarafından yaptırıldı. Babur Şah, büyük bir devlet adamı olduğu gibi, Çağatay edebiyatının da Ali Şir Nevai’den sonra en ünlü şairlerinden biridir. Anılarından oluşan Baburname en önemli eseridir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.