Babiller Nedir

02.12.2019
1.112
Babiller Nedir

Babiller I.Ö. 1400-1500 yıllarında, Mezopotamya’da yaşayan bir ulus. Babil uygarlığının merkezi olan Babil kenti, bugünkü Bağdat’ın 75 km. güne- yindeydi. Eski dönemde Babil yalnızca bir kentin adı değil, aynı zamanda başkenti olduğu bütün bir imparatorluğun adıydı. Babil uygarlığı Asya anakarasında, Dicle ve Fırat ırmakları arasında kalan Mezopotamya bölgesinde gelişmiştir.

Bu bereketli topraklar günümüzde Irak sınırları içinde yer alır. Yörenin tarihi, isa’dan yaklaşık 4000 yıl öncesine, çalışkan ve ileri bir uygarlık düzeyine sahip olan Sümerlilere değin uzanır. O dönemlerde bölgede çeşitli kent devletleri kurulmuştur. Bu kentlerin en önemlisi ünlü Ur kentiydi. Bu kent daha sonra Hıristiyanların kutsal kitabı olan incil’de Hz. ibrahim’in doğduğu yer olarak gösterilmiştir. İsa’dan önce 2000 yıllarında, Sami ırkından olan Akadlar Sümerlileri egemenlikleri altına almışlardır.

Babillilerin en eski ataları olan Akadların toprakları da ilk zamanlar kent devletlerine bölünmüştü. En önemli kent Fırat ırmağı kenarında kurulan Babil’di. Daha sonraları kent devletleri arasında çıkan, üstünlük amacına dayalı savaşlar, isa’dan önce 2000 yıllarında Hammurabi’nin yönetimindeki Babil kentinin diğerlerini yenmesiyle sonuçlandı. Babil krallığı Nabapollasar zamanında gelişmeye başlamış, Nabukadnezar döneminde de altın çağına ulaşmıştır. Ordularıyla Akdenize dek ilerleyen Nabukadnezar Mısırlıları yenip Kudüs’ü almış ve halktan binlerce kişiyi Fırat ırmağı kıyılarına sürmüştür. incil’de Yahudilerin isa’dan önce 586-538 yılları arasında Babil’de geçirdikleri acıklı sürgün hayatına ilişkin bölümler vardır.

Bu tutsaklık Pers kralı Keyhüsrevin 538 yılında Babil topraklarını kuşatıp imparatorluğunun bir parçası durumuna getirmesi ile sona ermiştir. Bu tarihten sonra sırasıyla Makedonyalıların, Suriyelilerin, Arapların ve Türklerin eline geçen Babil bir daha canlanamamıştır. Bugün Irak sınırları içinde bulunan bölgede yalnızca büyük Babil kentinin kalıntıları vardır.

YORUMLAR

  1. elif dedi ki:

    babilerin en ünlü kıralı olan hamurabi’nin yasaları kendi adı ile kurulmuş