Abdülkadir Feyyumi Kimdir Hayatı ve Eserleri Nedir

28.11.2019
533
Abdülkadir Feyyumi Kimdir Hayatı ve Eserleri Nedir

Mısır’da yetişen Şafii mezhebi alimlerinin büyüklerinden. İsmi, Abdülkadir bin Muhammed el-Feyyumi’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1613 (H. 1022)te Mısır’da vefat etti. Şemseddin-i Remli’den ve zamanının diğer alimlerinden din ve fen ilimlerini öğrenip bunlarda söz sahibi oldu. İlmi ve fazileti ile meşhur oldu. Bir çok kitap yazdı. Evliya arasında yüksek bir derecesi olan Abdülkadir Feyyumi, Allahü tealanın zat ve sıfatlarına ait bilgilerde yüksek marifet sahibiydi.

Abdülkadir Feyyumi Eserleri:

1) Şerhü’l-Minhac; İmam-ı Nevevi’nin Minhac kitabına yazdığı büyük şerhtir. 
2) Şerhü’l-Behce, 
3) Şerhü’n-Nüzhe: Matematik ilmine dairdir. 
4) Şerhu’r-Ruhbiyye: Feraiz (miras hukuku) hakkında yazılan ve Ruhbiyye diye meşhur olan manzumenin şerhidir. 
5) Metnü’l-Lem’ ve Şerhu Metni’l-Mukni: Matematik ve cebir ilimlerine dairdir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.