Glüsit Nedir

GLÜSİT, canlı maddelerin bileşiminde bulunan ve karbon, hidrojen, oksijenden oluşan bileşik; sakarit de denir, bileşiminde alkol grubu ve indirgen özellikteki aldehit ya da keton grupları bulunur. Oz’lar (aldoz ve ketozlâr) ve Ozit’ler (holozitler, polizoitler, heterozoitler) olarak iki büyük gruba ayrılır

One thought on “Glüsit Nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.