Adana Sanayi ve Ticaret Nedir

27.11.2019
1.044
Adana Sanayi ve Ticaret Nedir

Adana gelişmiş bir ildir.Bugün mevcut havaalanı, otoyol projelen, Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Üniversitesi, yeni açılan konut alanları, sağlık ve eğitim kurumları v.b. yeni atılımlarla gitmektedir.

il genelinde faaliyet gösteren ve Adana Sanayi Odası’na kayıtlı, 10 ve daha üstünde işçi çalıştıran işyeri sayısı 732’dir. Bu rakam düşük olarak görülebilir. Ancak faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin birçoğu büyük ölçekli olup çok sayıda işçi istihdam edilmektedir. Bu gün ülke genelinde faaliyet gösteren 500 büyük sanayi kuruluşunun 18 adedi Adana’da bulunmaktadır. 

1000’den fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı 5’dir. İlimizde yabancı sermayeli 55 firma faaliyet göstermektedir. Adana-Ceyhan karayolu üzerinde kurulan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Siteleri sanayinin gelişiminde önemli organizasyonlardır. Nüfus ve ekonominin sürekli gelişme gösterdiği Adana’da altyapı, çarpık kentleşme ve ortaya çıkan diğer sorunların çözümü ile çıkabilecek yeni sorunların önlenebilmesi için koordineli çalışmayı gerektiren "BÖLGESEL KALKINMA PLANI" DPT yatırım programına alınmıştır. 

Hazar Petrolleri ve Orta Asya gaz kaynaklarını Türkiye üzerinden dünya pazarlarına taşıyacak, bölgemize yeni fabrikalar ve yeni enerji ve LNG Santralleri, iş ve istihdam sağlayacak BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN petrol boru hattı projesinin gerçekleşmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Sanayiciyi yönlendirmek, proje hazırlamak ve alternatif yatırım alanları önermek üzere, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Adana Güç Birliği Vakfı’ndan oluşan "Adana Yatırım Araştırma ve Geliştirme Merkezi -AYEGEM" kurulmuştur.

İlki 2003 yılında açılan Sanayi ve Ticaret Fuarının uluslar arası boyuta taşınması için çalışmalar devam etmektedir.

İlimizde KOBİ sayısı 1.023, imalatla uğraşan 525, tamir ve ticaretli uğraşan 550’dir.

ADANADA TİCARET

Sanayi ve ticaretin birbirlerini tamamlayan faaliyet kolları olması nedeniyle, Adana ticareti sanayiye paralel gelişle göstermiştir.Yüzyıllardır doğuyu batıya bağlayan önemli ticaret yollarının üzerinde olması Adana’nın bir ticaret merkezi olmasını sağlamıştır. Adana’da imalat sanayi faaliyetleri tarımsal faaliyetlere gözelikle pamuğa dayalı olarak gerçekleşmiştir. 

Doğal olarak ticarette bu sektörlerle olmuştur. 1970’li yıllarda Adana’da imalat sanayinde pamuğa dayalı üretim dışında, gıda, hazır giyim, kimya, orman ürünleri sanayisinde faaliyetlere de başlanmış, 1980’li yıllar üretiminde tam bir çeşitlilik sağlanmış, turunçgil alanları genişletilmiş ve seracılık yaygınlaşmaya başlamıştır. Bugün üretilen ürünler dış piyasaların aradığı niteliktedir. Bugün kent merkezinde 624 adet dükkan, eğlence merkezi, sinema, otopark alanlarına sahip Galleria iş merkezi ve kentin çeşitli semtlerinde Migros mağazalarının şubeleri, Real, Carrefour-Sa, Groseri, Metro gibi satış merkezleri Adana ticaretine canlılık getirmiştir.

Büyük bir sanayi ve ticari potansiyele sahip olan Adana altyapısını önemli ölçüde tamamlamıştır. Bugün faal olan Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Serbest Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri yapımı devam eden Yumurtalık Serbest Bölgesi, Sugözü Enerji Santrali ve Güneydoğu Anadolu Projesi’nin dışa açılan kapısı özelliği ile Adana merkez bir konumda olup, önemini daha da arttıracaktır

YORUMLAR

  1. ali dedi ki:

    çok işime yaradı 100 aldım araştırmadan