Gazze Nedir

 

GAZZE, Güney Filistin’de kent. Akdeniz’den 5 km doğudaki Gaz- ze şeridinde yer alır. Kentte XIII. yy’dan kalma pazar, Knights Templars Kilisesi’nin temeli üzerinde yapılmış Büyük Cami, Samson’un Mezarı, Muhammed Peygamber’in büyük dedesi Haşim’in Mezarı gibi tarihsel anıtlar vardır. Gazze, Mısır Firavun’u III. Tutmosis tarafından MÖ 1468’de Suriye’ye karşı saldırıların yöneltileceği bir üs olarak kuruldu. MÖ 1225′- den itibaren Filistin’in önemli yönetim merkezlerinden biri durumuna geldi, incil’de adı geçen beş Filistin kentinden biridir.

MÖ 32’de Büyük iskender tarafından işgal edilince bir süre Hellenistik kültürün merkezi oldu. MS II ve III. yy’lar boyunca Hıristiyanlığa karşı direndi ve Yunan ticaretinin ve Helen kültürünün önemli bir merkezi olarak kaldı. MS V. yy’da Hıristiyanların denetimine geçti. MS 634’de Müslümanlarca ele geçirildi. 1517 ‘de Osmanlıların, 1799’da ise Napolyon Bona- part’m eline geçti.

1831’de Mısır Hidivi Mehmet Ali Paşa ile oğlu ibrahim Paşa’mn yönetimi altına girdi. 1840’da yeniden OsmanlıDevletine katıldı. I. Dünya Savaşı boyunca çeşitli savaşlara sahne olan Gazze’yi 1917’de Osmanlıların boşaltması üzerine ingilizlerin eline geçti. Kent, Filistin üzerindeki İngiliz mandasına bağlı olarak Gazze bölgesinin yönetim merkezi oldu. BM Genel Kurulunun 1947’de Filistin topraklarının paylaşılmasına i- lişkin kararı uyarınca 1949’dan sonra Mısır’ın denetimine geçen Gazze, 1956 ve 1967’de iki kez israil tarafından işgal edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.