Larenjit Hastalığı, Larenjit, Belirtileri, Larenjit Tedavi, Nasıl Geçer Nedir

Genellikle çocuklarda görülen ve hemen daima virusların neden olduğu bir enfeksiyondur. Parainfluenza virus tip 1 (% 65), parainfluenza virus tip 3, influenza virus tip A ve B, RSV, kızamık ve ECHO viruslar en sık etkenlerdir. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunun bir komponenti olarak görülür. Difteri, mikoplazma ve tüberküloz gibi bakteriyel larinks enfeksiyonları de görülebilirse de, nadirdir. En sık sonbahar ve kış aylarında görülür.

Klinik: Yetişkinlerde soğuk algınlığı semptomları ile birlikte ses kısıklığı ve öksürük vardır, birkaç gün içerisinde kendiliğinden düzelir. Yaşı 6 ay ile 6 yıl arasında olan çocuklarda ise viral krup adı da verilen, ağır bir tablo gelişir. Bu küçük çocuklarda da genellikle 2-3 gün önceden başlayan hafif ateş, öksürük ve birin akıntısı vardır, daha sonra havlar tarzda öksürük, ses kısıklığı ve inspiratuvar stiridor ortaya çıkar. Ağır vakalarda supraklavikular retraksiyonlar ve siyanoz gibi hipoksi bulguları görülebilir.

Komplikasyonlar: Hipoksi, subkonjunktival ve serebral kanamalar.

Tanı: Klinik tablo tipiktir. Çocukların boğazına bakarken, stres ve üst solunum yoluna temasın laringeal tıkanıklığı artırabileceği unutulmamalıdır. Akut faz reaktanları normaldir. Belirgin solunum sıkıntısı varsa ve tanıda şüphe varsa, radyolojik inceleme yapılabilir.

Tıkanıklık subglottik bölgededir ve yumuşak doku dansitesinde çekilmiş yan boyun gragilerinde bu bölgede “kalem ucu görünümü” olarak adlandırılan daralma görülebilir. Kan gazları bakılabilir, ancak çocuk ajite oluyorsa, klinik takiple yetinmek en uygun yoldur.

Ayırıcı Tanı: Epiglottit, larinkste yabancı cisim, anjionörotik ödem, difteri.

Tedavi: Vakaların çoğu evde, bol sıvı, istirahat, antipiretik, sedasyon ve buhar ile tedavi edilebilir. Obstruksiyon bulguları varsa, % 2.25 epinefrinli % 100 oksijen yararlı olabilir. Düzelme olmazsa, tek doz, 0.6 mg/kg deksametazon, parenteral kullanılabilir. Solunum yetmezliği artıyorsa, entübasyon veya trakeotomi ile hava yolunun açılması gerekir.

Korunma: Yıllık influenza aşısı dışında etkin bir korunma yöntemi yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.