Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedir

Komplikasyonlar: Çocuklarda otitis media, bronşit, sinüzit ve nadiren pnömoni, yetişkinlerde ise sinüzit, bronşit, astma, kronik bronşitin akut atakları ve nadiren otitis media ve pnömoni komplikasyon olarak görülebilir.

Tanı: Klinik muayene ile konur. Tanı konulduktan sonra, özellikle tekrarlayan rinitli vakalar allerjik etiyoloji yönünden değerlendirilmelidir. Allerjiyi düşündüren semptomlar gözlerde sulanma; burun, göz veya boğazda kaşıntı, bol miktarda, renksiz burun akıntısıdır.

Tedavi: Soğuk algınlığında en uygun tedavi istirahat ve yeterli sıvı alımının sağlanmasıdır. Hangi semptomların hastayı rahatsız ettiği dikkate alınmalıdır:

Nazal konjesyon ve burun akıntısı: Bol sıvı verilmelidir. Burnun serum fizyolojik ile irrigasyonu, başın yatarken yükseltilmesi, özellikle kuru ortamlarda çevrenin buhar ile nemlendirilmesi yararlı olur. Cevap vermeyen vakalarda dekonjestan burun damlaları (çocuklarda) veya spreyleri (yetişkinlerde) 5 günü geçmeyecek şekilde, kısa süreli olarak kullanılabilir (uzun süreli kullanım rinitis medikomentozaya neden olabilir). Naphazoline santral sinir sistemi depresyonu yapabildiğinden, 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Oral dekonjestanlar gerekli durumlarda daha uzun süre kullanılabilir. Diüretikler ve alkol kuruluk yaparak semptomları artırabildiğinden, hastalara kullanmaktan kaçınmaları gerektiği söylenmelidir. C vitamini preparatları da soğuk algınlığının şiddetini ve süresini azaltabilirse de, gıda ile vitamin C alımını artırmak, daha uygun bir yaklaşımdır. Şiddetli burun tıkanıklıklarında antihistaminik ilaçlar antikolinerjik etki ile nazal pasajın açılmasını sağlayabilirler, ancak rutin kullanımlarından kaçınmak gerekir.

Ağrı ve ateş: Bazı vakalarda şiddetli başağrısı bulunabilir. İlk altı yaştaki çocuklarda da 38.5oC’ın (koltuk altı) üzerinde ateş febril konvülsiyona neden olabilir. Bu durumda asetaminofen, aspirin veya non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar kullanılabilir. Ateşin bir savunma mekanizması olduğu hastaya anlatılmalı ve hafif ateşlerde antipiretiklerin gerekli olmadığı vurgulanmalıdır.

Farinjit: Serum fizyolojik ile gargara, lokal anestetik spreyler veya pastiller önerilebilir.

Öksürük: Bol sıvı alımının sağlanması öksürüğü azaltabilir. Çok şiddetli öksürüklerde ekspektoran ilaçlar kullanılabilir.
Hastanın semptomları düzelmezse, 3-7 gün sonra semptomatik tedavinin değiştirilmesi veya gelişebilecek komplikasyonların değerlendirilmesi amacıyla tekrar muayene edilmelidir. Birlikte pürülan sekresyonlar, yüksek ateş, takipne, ciddi akciğer hastalığı hikayesi, immün yetmezlik, tonsillit, alt solunum yolu enfeksiyonu (düşmeyen ateş, raller, produktif öksürük, wheezing), kulak ağrısı ve döküntü bulunan hastalar mutlaka doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.