Germenler Nedir

GERMENLER, Güney iskandinavya’dan gelme Hint-Avrupa kökenli ulus. Tarihleri boyunca birçok kez göçlere girişmişlerdir. Germenlerin akınları, Romalılar tarafından durdurularak Germanya ile sanırlandınlmıştır. IS 1-2. yüzyıllarda Germenler Orta ve Kuzey Afrika’da yerleşik duruma gelmiş, ancak siyasal bir birlik kuramamışlardır. Hepsi birbirine benzer yapıda, fakat birbirinden bağımsız kabileler olarak yaşamışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.