Mehmet Akif Ersoy Kimdir (Hayatı)

ERSOY, Mehmed Akif (1873-1936), şair. Mülkiye’nin idari Bölümü’nü ve Halkalı Baytar Mektebi’ni bitirdi (1893). Küçük yaştan başlayarak din eğitimi aldı. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Veteriner olarak Rumeli, Anadolu ve Arabistan’da dolaştı.

1908’de Darülfünun Ede-biyat-ı Umumiye müderrisliğine atandı. Bu tarihten başlayarak dergilerde şiirler, din ve edebiyat üstüne makaleler yayımladı. I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’ya gitti. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı destekledi. I. Büyük Millet Meclisi’ne Burdur milletvekili olarak katıldı, istiklal Marşı’nı yazdı (1921). 1923’de Mısır’a gitti. Camiü’l-Mısriye Darülfünunu’nda Türk edebiyatı dersleri verdi.

1936’da Hastalanınca yurda döndü. Şiirlerinde, aruz vezni içinde konuşma dilinin olanaklarından yararlanarak yalın bir söyleyiş geliştirdi. İslam Birliği’ni savunarak, Türkçü ve Batıcı anlayışlara karşı çıktı. Başlıca eserleri: Şiir: Safahat (1911), Süleymaniye Kürsüsünde (1912), Hakkın Sesleri (1913), Hatıralar (1917), Asım (1919), Gölgeler (1933).

One thought on “Mehmet Akif Ersoy Kimdir (Hayatı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.