Medler nedir? medler kimdir?

01.12.2019
1.066
Medler nedir? medler kimdir?

Medler, MÖ IX. yy’da Iran platosuna yerleşen Hint – Avrupa Medlerinin adına, ilk kez Asur kralı III. Salmonasar’m (MÖ IX. yy) bir metninde rastlanır.

Herodotos’a göre, MÖ VIII. yy’ın sonlarında, Deayakko, Med kabilelerini toplayıp Med Krallığı’nı kurdu. MÖ VII. yy’ın sonlarında Asur’un gerileyişiyle, Medler saldırıya geçti ve MÖ 625’de Med Kralı Fraurt, kolonileri kesin olarak bir birlik altında toplamadı başardı.

Fraurt’un oğlu Kiyaksar ’(MÖ 625 – MÖ 585) zamanında Babilliler’le birleşen Medler, Asur İmparatorluğunun yıkılmasını sağladılar. Böylece MÖ 612’de Kuzey Mezopotamya’yı egemenliği altına alan Kiyaksar’m yönetimi altında güçlenen ve genişlemeye başlayan Medler, Persler’e, Urartular’a ve Kappodokya’ya boyun eğdirerek Anadolu’da Kızılırmak kıyısına dek ulaştılar. Burada Lidya direnişiyle karşılaştılar.

Lidya ve Medler arasında MÖ 590’da başlayan savaş, MÖ 585’de bir güneş tutulmasıyla sona erdi. Her iki taraf da savaşı sürdürmemelerini isteyen Tanrıların güneşi kararttıklarına inanarak savaşı bıraktılar ve bir antlaşma yaptılar. Bu antlaşma uyarınca Kızılırmak sınır olarak tanındı ve Lidya Kralı Alyat kızını Med kralı Kiyaksar’m oğlu Astiyag’a verdi.

Kiyaksar’m yerine geçen Astiyag da yayılma politikasını sürdürdü. Med krallığının sınırları Iran yaylasının ortalarından Suriye’ye, Kızılır-mak’a ve Iran Körfezi’ne dek uzandı.

Med krallığının genişlemesini Persler durdurdu. Astiyag’ın kızı Mandana ile Pers prensi I. Kambis’den doğan II. Keyhüsrev (Kuroş) Pers tahtına çıktı. Persler, II. Keyhüsrev’in yönetiminde Medler’e karşı birleştiler. II. Keyhüsrev MÖ 550′-de Med Krallığı’nı ortadan kaldırarak Medler’i Pers egemenliği altına aldı. Bu tarihten sonra Medler ile Persler kaynaştı.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.