Louis Althusser Kimdir?

28.11.2019
781
Louis Althusser Kimdir?

Fransız filozof (Birmandreis, Cezayir 1918). Felsefe agrejesi. II. Dünya Savaşı sırasında Komünist, partisine girdi, partinin ideolojisine yenilikler getirmeğe çalıştı. Marks’ın gençlik yapıtlarının Hegel etkisiyle yazıldığını, gerçek Marks’çılı-ğın Kapital ile başladığını, Marks’çı-lıkla Hegel’cilik arasında tam bir kopuş olduğunu öne sürdü.

Althusser’in temel düşüncesi şu soruya dayanır: Marks’ın Feuerbach üstüne yazdığı savlara (özellikle, «filozoflar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumladılar; oysa önemli olan dünyayı değiştirmektir» diyen XI. sav) göre felsefe nedir?

Althusser, birinci aşamada, uygulama kavramını temel alır: uygulama, belirli bir hammaddenin belirli bir ürüne dönüştürülme sürecidir.

Ancak belirli üretim araçları ve çalışma bu dönüştürme eylemini gerçekleştirebilir. Althusser, toplumsal uygulama alanındaysa özgül bir öğe yani kuramsal uygulama üstünde durur.

Kısacası, felsefeyi bir «kuramsal uygulama kuia-mı» olarak tanımlar Althusser, daha sonraları (Lenin ve Felsefe ve Joiın Lewis’e Yanıt [1973] adlı denemelerinde) bir özeleştiriye yönelerek bilgikuram kesintisini felsefe devrimiyle özdeş tutmaktan vazgeçti.

Marks’çılığm yeni bir eylem (prakiis) felsefesi önermediğini, felsefeden yeni bir uygulama geliştirdiğini öne sürdü. Althusser, bu aşamada, felsefenin görevinin, «kuramsal alan içinde, bilimsel olanla ideolojik alan arasındaki sınırı belirmek» olduğunu söyler- bu açıdan, felsefe, «Kuram içi bir sınıf çatışmasıdır».

Başlıca yapıtları : Pour Marx (Marks İçin) [1965], Lire le Capital (Kapital Nasıl Okunur) [1965], Lenin ve Felsefe (Lenine et la Philosophie [1968 — 1969], Marx et Lenine devant Hegel (Hegel Karşısında Marks ve Lenin) [1972],

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.