Kuşların Hayat Döngüsü

02.12.2019
1.792
Kuşların Hayat Döngüsü

Kuş, yumurtlayan omurgalılardan akciğerli, sıcakkanlı, vücudu tüylerle örtülü gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı hayvanlara verilen ortak addır. Kuşlar sınıfı omurgalılar dalının beşinci sınıfıdır. Kuşlar hayvanlar dünyasının vücutları uçmaya elverişli yapıda olan tek sınıfıdır. Evrimsel bir süreçle artık uçamaz duruma gelmiş kuşlar bile, bu yapıyı temel hatlarıyla korurlar. Günümüzde yaşayan 8.600 kadar kuş türü temel yapıda aynı olmakla birlikte aralarında büyük farklılıklar taşırlar.

Bütün yüksek omurgalılar gibi dört ayaklı olan kuşların ön ayakları uçmayı sağlayan kanatlara dönüşmüştür. Dolayısıyle bütün kuşlar iki ayakları üzerinde dururlar. El görevini çoğu

kuşlarda gaga görür. Karinasızlar denilen ve uçamayan kuşlarda da durum aynıdır. Kuşların gövdeleri de uçmaya çok elverişli bir yapıdadır, iskeletin kimi bölümleri, kanatların işlevlerini yapmasına uygun birer destek olmak için birbirlerine kaynaşmıştır. Göğüs kasları da bu amaçla çok gelişmiştir.

Kuş iskeleti içi boş kemiklerden oluşmuştur. Kemikler solunum organlarının hava keselerine yapışıktır. Göz evi boşluğu çok geniştir ve sürüngenlerde olduğu gibi dörtköşe bir kemikle çeneye bağlanmıştır. Baş çok hareketlidir. Çünkü omurgaya tek bir eklem yumrusuyla bağlıdır. Omur sayısı kimi küçük kuşlarda 30, kuğularda 63 tanedir. Kaburgaların sayısı 4-12 çift arasında değişir.

Uçucu kuşlarda göğüs kemiği büyüktür ve dışarı doğru uzunca bir şeritle örtülüdür. Bu şerit üzerindeki güçlü kaslar kanat hareketini sağlarlar. Karina denilen bu şeridin yokluğu kuşun uçama-ması sonucunu doğrurur. Kanatlarda birer pazu, önkol, dirsek, iki bilek, üç eltarağı kemiği ve üç parmak bulunur. Arka ayaklarda uyluk iri ve kısadır. Baldır kemiği daha uzundur. Boynuzsu bir maddeyle kaplı olan dil papağanlarda etlidir.

Yutak, besini depolayacak bir biçim almıştır. Bütün kuşlarda mide iki bölümden oluşur, ön karıncık denilen ilk bölümde mide suyu çıkaran salgıbezleri vardır, ikinci bölümün çeperleri kalındır. Bu bölümde güçlü kaslar bulunur. Karıncık (kaslı mide) denen ikinci bölüm tahılla beslenen kuşlarda önemli bir besin öğütme kesimidir. Kuşlar bir delikli hayvanlardır.

Dışkı, sidik ve yumurta aynı yerden çıkar. Kuşların kan dolaşımları memelilerinkine benzer. Ancak kalp atışları daha sıktır ve ana atardamar sağ tarafa dönüktür. Kuşların görme duyulan çok gelişmiştir. Genellikle gözler iri ve çok hareketlidir. Iç tarafta, göz uyumunu sağlayan ve pettina denilen özel bir organ bulunur. Göz yuvarlığı üç göz-kapağıyla korunur. Bunlar üst gözkapağı, çok gelişmiş alt gözkapağı ve yatay hareket edensaydam gözkapağıdır. Kimi kuşlarda kulak kepçesi güdük kalmış, kimilerindeyse hiç oluşmamıştır.

Kuşlarda gövdenin ağırlığının uzunluğunun küp değeri oranında artmasına karşılık kaldırıcı yüzeyi, uzunluğunun yalnızca kare değeri kadar artar. Bunun doğal sonucu olarak kuşlarda uçuş, belirli bir gövde büyüklüğüyle sınırlıdır. Gövdesi ağır olan kuşların uçabilmesi için çok daha fazla güç gerekir.

Vücudu çok büyük olup da uçabilen kuş yoktur. Uçan en ağır kuş Amerika ötücü kuğusudur. Bu kuşun ağırlığı 17 kg, kanat açıklığı 3 m kadardır. Albatrosun ağırlığının daha az olmasına karşılık, kanat açıklığı 3,5 m’yi geçebilir. En küçük kuş olan kolibrilerin ağırlıkları 250 gr. uzunlukları 6 cm kadardır. Bu kuşlar saniyede 70 kez kanat çırparlar. Çünkü kuş ne kadar küçük olursa, havada durabilmesi için o oranda daha çok kanat çırpması gerekir. Enerjisini bu kadar hızla tüketen bir kuşun da on dakikada bir beslenmesi gerekir.

Kuşların gövdelerinin yüzeyinin büyük bir bölümünü kaplayan tüyler koruyucu ve yalıtkan bir örtü görevi görürler. Tüyler gövdenin aerodinamik biçimine uyarak havada ya da suda sürtünmeyi azaltacak biçimde sıralanmışlardır. özel olarak gelişmiş kimi tüyler, kuşların uçarken kullandıkları en önemli organlarıdır. Tüyler ayrıca renk düzenleriyle kimi başka görevler de yüklenirler.

Tüylerin ayırt edilmesinde de yardımcı olan renk düzeni, birçok durumlarda kuşun gizlenmesini ve korunmasını sağlar. Kimi zaman da renk düzeni kuşa saldırgan bir görünüm kazandırır. Ayrıca tüylerin eşeysel niteliklerinin bulunduğu da söylenebilir. Her iki eşeyin birbirine oldukça benzediği türlerde, erkeğin renkleri daha parlak olur. Erginleşmemiş bireylerde tüyler erişkinlere göre daha soluk renklidir. Kimi kuşlarda da kış mevsiminde parlak renkli tüyler dökülüp yerine soluk renk tüyler çıkar.

Birçok kuş türünün suda ve karada hareket yetenekleri çok güçlüdür. Uçamayan kuşlar başka hareket yöntemleri geliştirmişlerdir. Penguenler ve kimi türler su içinde daha rahat olurlar. Penguenler 70 m kadar derine dalabilirler. Dalıcı martıyla yelkovanların kanatları kürek biçiminde olmakla birlikte su altında ilerlemeye elverişlidir.

Yüzüş sırasında yalnızca bacaklarını kullanan türlerin kanatları, vücutlarına yapışık durur, ördekler ve kazlar öbür yüzücü kuşlar gibi dalmazlar, çoğunlukla yüzeyde kalırlar. Pelikanlar ve martılarsa hiç dalamazlar. Yaşamlarını suda geçiren kuşların suda yaşamaya uymuş olmalarının en belirgin sonucu, ayak parmaklarının arasındaki zarlardır.

Zar genellikle öne doğru olan üç parmağın arasındadır. Zar olmayan durumlarda, birbirinden ayrı olan ayak parmaklan saçaklı ya da toplu olabilir. Su yüzeyinden ya da yukarıdan suya dalan kuşların özgül ağırlıkları azalır, özgül ağırlığını azalta-bilme yeteneği bir çeşit fizyolojik uyumdur.

ötücü olmayan kuşların çoğu toprak üzerinde yürüyüp, koşabilirler. En hızlı koşanlar kari-nasızlardır. Devekuşu, saatte 34 km hızla gider. Suda yaşayan kuşlarla kısa bacaklı kuşlar ancak bir ördekten daha “iyi yürüyebilirler, ötücü kuşların çoğu yürümezler, kısa sıçrayışlar yaparlar. Kuşların kimilerinin ayakları tırmanmayı kolaylaştırıcı biçimdedir. Bu kuşların kuyrukları da iyi birer dayanaktır. Hiçbir kuşun ayak parmaklarının sayısı dörtten fazla değildir.

Kuşların çoğalmaları yumurtayla olur, iki cins birbirinden ayrıdır. Üreme döneminde erkeğin tüyleri artar. Erkek, dişiyi özel ötüşlerle çağırır.

YORUMLAR

 1. asilem ece dedi ki:

  keşke önemli olan yerleri yazsaydınız

 2. Anonim dedi ki:

  çok açıklamalı ve çok güzel

 3. egemen dedi ki:

  benim isterdiğim bu değildi hiç yardımcı olmadınız

 4. yasin dedi ki:

  kısa ve öz gerekli

 5. Ramboooo dedi ki:

  Kısa ve öz değil yazmaktan kolum koptu

 6. güzelim dedi ki:

  ben sadece koyu olanları yazdım koyu olmayanlara bakmadım çünkü gerekmiyordu

 7. senoşşşşş dedi ki:

  bir resim olaydı yaaaaa! hiç ögrenemedim

 8. halise fakir dedi ki:

  cok guzel yardimci oldunuz ha ha

 9. kübra doğanay dedi ki:

  hiç yardımcı olmadı hıh