Kuranda Geçen Bebek İsimleri Nedir

Evet Değerli dostlar Bir Çoğumuz merak etmişizdir Yüce Kitabımızda Acaba hangi İsimler Geçmektedir Diye. Şimdi Sizlere Kuran-ı Kerimde Geçen isimleri aktarmaya çalışacağız. Elimizden Geldiğince İsimleri Alfabetik ve Açık anlaşılır bir şekilde yapmaya çalıştık.

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları A

ACAR : Cesur becerikli
ACER: HZ.İsmail’in annesi
AFRA: Ayin 13.Gecesi afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından
AHSEN: (Ar.) güzel. Erkek ve kadın adı Daha güzel çok güzel en
AKAY: Dolunay
ALGAN: Fetheden alan
ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı
ARDA: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 4. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. 5. Sonra gelen.
AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl
AZRA: Yine iffete tekabül eden namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış masum manasında.

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları B
BARAN: Yağmur
BELİNAY: Cennette peygamber cicegi
BENGİSU: Ebedilikölümsüzlük veren su
BEREN: 1. Güçlü kuvvetli. 2. Akıllı
BERFİN: kardan yapılmıştertemiz
BERRA: (Ar.). – Doğru sözlü hayır işleyen kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
BERRE: Manası temizleyicidir
BETUL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır.
BÜŞRA: Mutluluk getiren haber
BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek
BURAK: Hz. Muhammed’in Miraç’a çıkarken bindiği binek

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları C
CEYLİN: Cennetin kapısı cennete açılan kapı.
Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları D
DALAN: (Tür.) Er. 1. Biçim şekil. 2. İnce narin zarif.
DALYA: (Tür.) Ka. – Yıldız çiçeği.
DİDAR: (Fars.) Ka. 1. Yüz çehre. 2. Görme görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda
DİREM: (Fars.) Er. 1. Akça para. 2. Gümüş para
DUHA: (Ar.). 1. Kuşluk vakti. 2. Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi. -Kız ve erkek adı olarak kullanılır.

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları E

EBRAR: (Ar.) Er. 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler dindarlar özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer Hz. Osman Hz. Ali Hz. Hasan Hz. Hüseyin.
ECHER: (Ar.) Ka. 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.
ECİR: (Ar.) Er. 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.
ECRİN: ALLAH’IN hediyesi anlamını taşımaktadır.
EFGAN: (Fars.) Er. – Figan ağlayıp inleme feryat.
EFSA: cennet ırmaklarından birinin adısihirbaz
ELYESA: (Ar.) Er. – Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber
EMİN: (Ar.) Er. 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan güvenen. 4. İnanılır güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. – 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail’in adı.
EMİR: (Ar.) Er. 1. Bir kavmin bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde b[Üzgünüz.Linkleri Sadece Üyeler Görebilir. Üye olmak için tıklayınız…]omutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
EMRE: Aşık dost Beylerbeyi Büyük erkek kardeş.
ENER: (Tür.) Er. – En yiğit en kahraman kişi
ENSAR: (Ar.) Er. 1. Yardımcılar muavinler müdafiler koruyucular. 2. Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden Medineli müslümanlara verilen ad. Kur’an-ı Kerim’de çok geçen kelimelerden birisidir. ERAY: Ay gibi parlak temiz erkek.
ERÇİN: (Fars.) – Merdiven basamak. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
ERVA: (Ar.) Er. 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.
ERVA: Temiz ahlakli kiz
ESLEM: Allah’a tesim olmak anlamında canım.değerlendirebilirsin.(hem kız hem erkek için olabiliyo)
ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi hanımların en onurlusu anlamına gelir.
EYÜB: (Ar.) Er. 1. Sabırlı. 2. Dönen pişman olan günahlarına tevbe eden demektir. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah’ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. -Türk dil kuralı açısından “b/p” olarak okunur.
EZGÜ: (Tür.) – Makam hava. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
EZRA: (Ar.) Ka. 1. Pek fasih sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at.
EZRAK: (Ar.) – Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları F
FERMA: (Fars.). 1. Emreden buyuran. 2. Amir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
FEYZAN: Çok bereketliçok verimli
FÜSUN: (Ar.) Ka. – Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip hayret verici derecede güzel.
Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları G
GİZEM: (Tür.) Ka. – Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime.
GONCA: (Fars.) Ka. 1. Henüz açılmamış gül tomurcuk. 2. Sevgilinin ağzı.
GÖĞEM: (Tür.). – Halk dilinde yeşile çalan mor. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
GÜRHAN: (Tür.) Er. 1. Hanlar hanı. 2. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan
GÜRKAN: (Tür.) Er. 1. Bol kan. Genç taze gelişmiş serpilmiş.

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları H
HÜMA: (Ar.) Er. 1. Devlet kuşu. 2. Saadet mutluluk

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları İ
İCLAL: Kudretli büyüklük
İLTEBER: (Tür.) Er. – Eski Türklerde vali kumandan anlamlarında unvan.
İREM: (Ar.) 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
İREM: Cennet
Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları K
KAAN: (Tür.) Er. 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan hükümdar.
kadın adı olarak kullanılır
KANSU: (Tür.) Ka. 1. Çin’in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin’de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.
KARİN: (Ar.) Er.l. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci
KATRE: (Ar.) Ka. 1. Damla. Damlayan şey
KAYHAN: (Tür.) Er. – Sert güçlü sesli okuyucu kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.
KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik kayırma yardım destek
KAYRAL: (Tür.) Er. – Kayrılan himaye edilen (kimse)
KEREM: Cömertlik soyluluk büyüklük
KEVSER:Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
KORAY: (Tür.) Er. – İyice kor rengine gelen ay.
KORÇAN: (Tür.) Er. – Ateşli canlı hareketli.
KÜBRA: (Ar.) Ka. 1. Büyük olan (Ekber’in müennesi). 2. Hadicetü’l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.
KUMRU: (Fars.) Ka. – Güvercinlerden uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş.

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları M
MARZIYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki Allah’tan razı olmuş kişi Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.
MERİH: (Ar.) Er. – Dünya’dan sonra güneşe en yakın olan gezegen
MERT: Sözünün eri sözünde duran
MİNA: Liman
MİRAY: (Fars.) Ka. – Ayın ilk günleri

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları N
NİSA: Kuranı kerimin 4. suresi anlamı kadın

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları O
OGÜN: (Tür.). – Anımsanan belirli bir günde doğan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
OĞUZ: (Tür.) Er. 1. Mübarek saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç sağlam güçlü. 3. Anlayışı kıt bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır
ONUR: Şeref haysiyet izzet-i nefs
ORHUN: (Tür.) Er. 1. Orta Asya’da bir ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3. Yüksek yüce Hun anlamında
OYTUN: (Tür.) 1. Kutsal mübarek. 2. Beğenilen güzel yer. Alçak yer ova. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
OZGAN: (Tür.) Er. – Öne geçen kazanan başarılı

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları R
RANA:Güzel göze hoş gelen
RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları S
SARA: (İbr.) Ka. 1. Prenses. 2. (Fars.) Hz. İbrahim’in hanımı. 3. Halis katkısız temiz
SARE: Saf temiz
SARP: (Tür.) Er. 1. Çetin sert şiddetli. 2. Dik çıkılması ve geçilmesi zor.
SARPER: (Tür.) Er. – Sert güçlü erkek.
SEDEF: (Ar.) Ka. 1. Bazı deniz hayvanlarının (midye istiridye gibi) sert beyaz ve parlak kabuğu. 2. Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.
SEDEN: (Tür.) Ka. – Uyanık tetikte gözü açık olan
ŞEHBAL: (Fars.) Ka. – Kuş kanadının en uzun tüyü
SELEN: (Tür.) – Sel gibi coşkun t[Üzgünüz.Linkleri Sadece Üyeler Görebilir. Üye olmak için tıklayınız…]ın kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
SELİKA: (Ar.) – Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
SELVA: (Ar.) Ka. 1. Bal. 2. Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. 3. (İsp.) Ekvator da sık balta girmemiş orman
SEMA: (Ar.) Ka. 1. İşitme duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek.
SENA: (Ar.) 1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı 3.Şükretme
SERTAÇ: (Fars.) Er. – Baştacı çok sevilen sayılan.
SERTAP: (Tür.) Er. – İnatçı direngen.
SEVDE: (Ar.) Ka. Siyah esmer esmer güzeli. Mü’minlerin annelerinden birisi Hz. sevde.
SEVİL: (Tür.) Ka. – Her zaman sevilen beğenilen biri olma temennisi
ŞEVVAL: (Ar.). – Hicri takvime göre yılın 10. ayı ilk üç günü şeker bayramıdır. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ŞEYMA: (Ar.) 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber’in süt kardeşi
SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi.
SEZER: (Tür.) – Duyar hisseder anlar. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
SORGUN: (Tür.) Er. 1. Bir tür söğüt ağacı. 2. Sıtkı sert. 3. Çok uzun ve güzel saç.
SOYHAN: (Tür.) Ka. – Han soyundan gelen.
SUDEN: peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi
SÜSEN: (Tür.) Ka. – Çiçekleri iri güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. Zambak.suresinin 3. ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları T
TAHIRE: Hz. Fâtıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri. Bu isimle Fâtıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır.
TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları U
UMUT: Ummak beklemek ümit etmek

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Y
YAREN: Dost arkadaş
YIGIT: Güçlü cesur

Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Z
ZEHRA: En yaygın ismidir. Gül yüzlü parlak yüzlü çiçek simalı anlamlarına gelir. O Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta.
ZEKIYE: Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır.
ZİNNUR:Nur saçan
ZİŞAN: (Ar.) 1. Şanlı şerefli. 2. Canlı. 3. Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
ZİŞAN: Onurlu şerefli
ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı zeki bilgili kadın

8 thoughts on “Kuranda Geçen Bebek İsimleri Nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.