Karl Abraham

Alman hekim ve psikanalizci (Bremen 1877 – Berlin 1925), Freud’un düşüncelerine ilgi duydu ve Freud ile tanıştı (1907).

Uluslararası Psikanaliz Derneği’nin ilk şubesini Berlin’de açtı; bu derneğin başkanlığına getirilince (1924), psikanaliz akımının yayılmasına büyük katkıda bulundu. Psikanaliz kuramını klinik sınırlar ve gerekler dışında taşır mamaya çalıştı.

Libidonun cinsiyet öncesi evreleri üstünde çalışarak ve içe yansıtma ve katıştırma süreçlerini tanımlamaya çabalayarak psikanaliz kuramına katkıda bulundu. Psikanalizle ilgili birçok kitap, makale ve inceleme yayımladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.