Hardalın Faydaları Nelerdir

Hardal (Sinapis) (Beyaz hardal), (Siyah hardal) diye iki türlüsü olan bir bitkidir. Siyah hardalın tohumları küçük, beyaz hardalmkiler büyüktür.

Hekimlikte en çok kullanılan ve işe yarayan siyah hardaldır. Siyah hardalda (Mirisine) adında tesirli bir mad-ıic vardır. Sıcak temasmda bu maddeden (hardal ruhu) hasıl “hır ki, bu ruh deriyi yakıp ki-artmak hassasını haizdir. Bun-■ ı&n dolayı deriyi tahriş ederek iı; organlarda toplanan kanıdırıya çekmek ve bu organın viikünü hafifletmek için kullanılan ev ilâçlarından birisi de hardaldır.

Hardal tohumları dövülerek ki edilecek ve ılık bir su ile ka-ı ıhtırılacak olursa hardal ruhu hıı,sil olur ki, bu ruh deri üzeni ide tahriş yaparak iç organın rdaki kanın dışarıya doğru rk ilmesine yardım eder. Bura-maz ve hardaldan istenilen faydalı netice de elde edilemez.

Hardal hekimlikte (hardal lâpası), (hardal kâğıdı), (hardal banyosu) gibi şekillerde kullanılır.

Hardal lapası: Sıcak suda yapılmış keten tohumu lâpasına biraz hardal unu katılarak yapılan lâpalardır. Bu lâpalar iki katlı bezler arasına sıvanarak hastanın istenilen organına tatbik olunurlar.

Hardal banyosu: (4-5) kilo i-lık su içine bir iki yemek kaşığı hardal unu katılmak suretile yapılır.

Hardal kâğıdı: Hardal unundan yapılmış bir hamur, kâğıtlar üzerine sürülerek (hardal kâğıdı) dediğimiz kâğıtlar hazırlanır.

Hangi şekilde olursa olsun hardalın hekimlikte kullanılışı mevziî bir tahriş yapmak maksadına dayandığı • için, hardallı tatbikler, akciğerlere ve beyine kan hücumu vakalarında, bronşit ve zatürreelerde, vücudün bir çok yerlerinde hâsıl olan ağrılarda ve iltihaplarda çok faydalı olarak kullanılırlar. Bunların içinde tedarikleri ve kullanılmaları bakımından en pratik olanları (hardal kâğıtları) dır.

Hardal kâğıdı tatbik edebilmek için ılık bir su hazırlanır. Kâğıdın hardallı yüzü aşağıya gelmek üzere bu suya sokulur. Bir iki dakika kadar tutulur. Sonra bu ılık su içinden çıkarılarak hastanın istenilen organındaki deri üzerine yapıştırılır. Hardal kâğıdı konduğu yerde deriyi tahriş edip bir kızartı ve yanma hissi hâsıl edinceye kadar tuttuktan sonra çıkartılır ve sıcak suya batırılmış temiz bir pamuk veya bez parçasile kızaran deri silinerek üstüne yapışmış hardal parçaları varsa temizlenir.

Hardal tatbiklerinde, derinin üzerinde, kızarma ve yanma hasıl olması, istenilen faydanın el de edildiğini gösteren bir işaret tir. Bu işaret görülünce, artılı hardalın tesirini ortadan kul dırmak lâzım geldiği anlaşıltı Böyle yapılmaz da hardal dalı.ı uzun müddet olduğu yerde bı rakılırsa buralarda, yanmalın ve tahrişler ilerliyerek yaralın açılmasına sebebiyet verilmı olur. Hardal lâpalarında ve haı dal banyoları tatbiklerinde do ayni inceliklere dikkat etmek j lâzım gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.