Galileo Kimdir (Hayatı)

Galileo (1564-1642), italyan gökbilimci ve fizikçi. Müzikçi Vincenzio Galilei’nin oğlu. Piza’da doğdu. 1581’den 1585’e dek Piza Üniversitesinde tıp öğrenimi gördü, ancak parasal olanaksızlık yüzünden, diploma almadan ayrıldı. Bu süre içinde fizik ve matematikle ilgilenmeye başladı. Bu alanda yaptığı deneyler ve elde ettiği sonuçlarla 1589’da Piza Üniversitesinde profesörlük kazandı. Ga-lilei, o dönemde egemen olan Aristoteles’in fizik anlayışına ters olarak, fiziksel sorunların matematik yoluyla çözümlenmesi gerektiğine inandı.

Geleneksel felsefeye karşıt görüşler savunması kendinden önceki profesörlerle çatışmalarına yol açtı. 1592’de Piza’dan ayrılarak Padova Üniversitesi’nde matematik profesörü oldu. Burada ayrıca özel öğrencilerini eğitti, mekanik ve evrenbilimi üzerine kitaplar yazdı. Geliştirdiği geometrik pergelin yapımına 1597′ de başladı. 1600’den sonra, bugün kullanılan termometrelerin ilkel biçimi olan termoskopu ve sarkaçla çalışıp insan nabzınıölçen aracı geliştirdi. 1609’da kendi adıyla anılan teleskopu geliştirdi ve bunu gökbilim gözlemlerinde kullandı.

Ertesi yıl, aydaki dağlar, Samanyolu ile bulutsuların doğal özellikleri, Jüpiter’in dört uydusunun varlığı üzerine buluşlarını yayımladı. Bunun ardından Venüs’ün türlü biçimler gösterdiğine, dolayısıyla güneşin çevresinde döndüğüne ilişkin buluşlarını açıkladı. 1611’de Roma’daki Lincei Bilim Akademisi’ne üye seçildi. Hidrostatik üzerine hazırladığı bir eserindeki görüşleri kimi profe-sörlerce tepkiyle karşılandı. 1613’de Lincei, güneş lekeleriyle ilgili çalışmalarını bastı. Bu eseriyle Galilei bir Cizvit bilimcinin görüşlerine karşı çıkmış, Copernicus kuramını açıkça desteklemiş oluyordu. Dünyanın döndüğünü savunduğu için din adamlarının saldırılarına hedef olan Galilei, bilimsel araştırmada özgürlüğün varlığını savunan bir mektup yazdı. Bu mektubu ele geçiren kimileri Galileo‘yu Kilise’ye şikâyet ettiler. 1615’de Galilei bu mektubu daha da genişletip çevresine dağıtarak bilimsel gerçek üzerinde diretti. Aynı yılın sonunda Roma’ya giderek Copernicus kuramının yasaklanmasının yanlışlığını tartıştı. Ancak 1616 yılının başında, Papa V. Paul’un atadığı bir kurul,

Galileo‘ya dünyanın kendi çevresinde döndüğünü söyleyerek Tanrı’ya karşı geldiğini, bu görüşünden vazgeçmesi gerektiği konusunda baskı yaptı. Görüşünü değiştirmeyen Galilei deneylerini sürdürdü. 1623’de Lincei’nin desteğiyle, bilim felsefesi üzerine çalışmalarını yayımladı. 1632’de Dialoga Sopra i Due Massimi Sistemi del Monde Ptolomaicoe Copernico (Başlıca iki Dünya Sistemi Ptolemaies ve Kopernik Üzerine Diyalog) adlı eseri yayımlandı. Kilise görüşlerinde direnen Galilei’yi Roma’ya çağırdı. Onu engizisyona çıkardı. Galilei “yaptıkları ve düşündüklerinden ötürü” suçlu bulundu. Galilei Ortaçağ’ın ka-ranlığmdaki engisizyona karşı bile; bilimden, görüşlerinin doğruluğundan bir an bile kuşku duymadı. 1633’te kitabı yasaklandı.

Görüşlerini reddetmeye zorlandı ve süresiz olarak hasip cezasına çarptırıldı. Bu ceza zorunlu oturma uygulamasına çevrildi ve yaşamının sonuna dek önce Siena’da, sonra Floransa yakınındaki kendi evinde, engizisyon görevlilerinin gözetimi altında yaşadı. Bu süre içinde Galilei hareket yasaları, mekanik, cisimlerin gücü üzerindeki incelemelerine yeniden dönerek, başeseri sayılan Discorsi e Di-mostrazioni Matematiche Intor-na a Due Nuove Scienze Attenti Alla Macaanica’yı (Mekanikle ilgili iki Yeni Bilim Üzerine Matematik Konuşmalar ve Kanıtlar) yazdı. 1638’de kitap basıldığında gözleri hiç görmez olmuştu; yine de, ölümüne dek bilimsel mektuplar yazmayı sürdürdü. Bilimsel çalışmaları kesin gözlemlere, deneylere dayandırma yöntemini getirerek deneysel bilimin öncüsü olan Galilei Galileo, aynı zamanda bilimde özgürlüğün de simgesi oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.