Fuzuli Kimdir (hayatı)

04.12.2019
453
Fuzuli Kimdir (hayatı)

Fuzuli (ö. 1556), şair. Yaşı üstüne bilgiler sınırlıdır. Eseri rindeki felsefe, tıp ve din ile ; gili bilgiler iyi bir öğren; gördüğünü gösteriyor. Bağdat > yöresini ele geçiren Şah Ismai ve daha sonra aynı bölgede eg men olan I. Süleyman’a (Kanur kasideler sunarak onların ilgi 1 desteklerini kazandı.

Kendisi: bağlanan günde dokuz akçal geliri almayarak, yolsuzlukla karşı çıkan ünlü Şikaye name’sini yazdı. Şiirlerinde çc yönlü bir şiir dünyası kuran F: zuli, divan ve halk şiiri gelt neklerinden yaarlanarak lirizrr dayalı, kimi zaman aruz ölçt siinü aşan ritmlerle klasik şı rimizin en üstün örneklerim yaratıcısıdır. Estetik değerleı verdiği önemin yamsıra insanc değerlere verdiği önem de şiiri: çağımıza dek ulaştıran etkenlere en biri oldu. Başlıca eserle-Türkçe Divan, Farsça Divar. Leyla ve Mecmun, Beng ü Badı llüsn-ü Aşk, Şikayetname, Eni’ ül Kalb.

Hansı Gülşen
Fuzuli dünya edebiyat litaratüründe en büyük isimlerden bir tanesidir.Onun bu aşağıdaki gazelini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağımı öncelikle belirtmeyi vazifem bilirim.

Hansı Gülşen
1-Hansı gülşen gülbüni serv-i hıramanunca var
Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handanunca var

(Hangi gül bahçesinin gül fidanı senin salınan selvi boyun kadar uzundur? Hangi gül fidanındaki gonca senin gülen dudaklarına benzer?)

2-Hansı gülzar içre bir gül açılur hüsnün kimi
Hansı gül bergi leb-i la’l-i dür-efşanunca var

(Hangi gül bahçesinde senin güzel yüzün gibi bir gül açılır? Hangi gül yaprağı senin inci saçan kırmızı dudağın gibidir?)

3-Hansı bağun var bir nahli kadün tek bar-ver
Hansı nahlün hasılı sib-i zenahdanunca var

(Hangi bahçenin senin boyun gibi meyveli bir fidanı vardır.Hangi fidanın meyvesi senin çenenin elmasına benzer?)

4-Hansı huni sen kimi cellada olmuşdur esir
Hansı celladun kılıcı nevk-i müjganunca var

(Hangi katil senin gibi bir cellada tutsak olmuştur.Hangi celladın kılıcı senin kirpiklerinin ucu gibi sivri ve keskindir?)

5-Hansı bezm olmış münevver bir kadün tek şem’den
Hansı şem’ün şu’lesi ruhsar-ı tabanunca var

(Hangi toplantı senin boyun gibi bir mumla aydınlanmıştır? Hangi mumun ışığı senin parlak yanağın gibidir?)

6-Hansı yerde tapılur nisbet sana bir genc-i hüsn
Hansı gencün ejderi zülf-i perişanunca var

(Sana benzeyen bir güzellik hazinesi nerede bulunur? Hangi hazineyi bekleyen yılan senin dağınık saçlarına benzer.)

7-Hansı gülşen bülbüin derler Fuzuli sen kimi
Hansı bülbül nalesi feryad-u efganunca var

(Fuzuli, hangi gülbahçesinin bülbülünün sana benzediğini söyleyebilirler? Hangi bülbülün iniltisi senin bağırışın, haykıırışın gibidir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.