Fotosentez Nedir

Fotosentez yeşil bitkilerin güneş ışığından yararlanarak organik madde yapması. Canlı varlıkların tek enerji kaynağı olan güneş ışığının yalnız enerjisi depolanabilir ki, bunu da ancak yeşil bitkiler gerçekleştirebilir.

Bu tür bitkilere, kloro-filli bitkiler denir. Vücutta ya-kılamayan karbondioksit, hava, su nitrit iyonlar (NO3) ve daha başka toprak metal iyonları gibi inorganik maddeleri, güneşten aldığı enerji ile birleştiren klorofil tanecikleri şeker, yağ ve protein gibi birtakım organik maddeler oluştururlar. Bu maddeler erimiş olarak besisuyu içinde bitkinin her yanma dağılır.

Fotosentez olayında dışarıya atılan tek madde oksijen molekülüdür 02). Eskiden bu oksijenin COVlen ayrılır çıktığı sanı-riu. Oysa radyoizopotlar kullanılarak yapılan denemelerde bir suıyun fotoliz’inden ortayaçıktığı anlaşıldı. Sıcak çöllerdeki kaktüs gibi bitkiler de özel fotosentez biçimleri saptandı.

Kaktüsler aşırı su kaybını önlemek için gündüzleri karbondioksiti depolamaktaiırlar. Fotosentezin verimi yüzde 1 dolayındadır, ancak ışık enerjisinin önemli bir bölümü yeşil yaprak-larca alınıp terleme vd işlerde kullanılmaktadır. Yapraklardan buharlaşarak azalan suyun yerini kökten gelen ham besisuyu almakta, böylece aşağıdan yukarı su akımı sağlanmaktadır.

4 thoughts on “Fotosentez Nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.