Folklor Nedir

Folklör, (halkbilim) bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, gelenekleri, töreleri, inançları, müziği, dansları, oyunları masalları, öyküleri, halk hekimliği gibi etkinlik ve ürünleri inceleyerek birbirleriyle ilişkilerini saptayan; kaynak, evrim, yayılım, iletişim, değişim sorunlarını kendine özgü yöntemlerle çözmeye sonuç, kural, yasa ve kuramları bulmaya çalışan bilim dalıdır. Folklor sözcüğü ilk kez 1846 yılında ingiliz kazıbilimci Wil-liam John Thoms tarafından, 23 Ağustos tarihli “Altenhaum” dergisindeki bir yazıda kullanılmıştır.

W.J. Thoms, Sakson dilindeki “folk” (halk) ve “lore” (bilmek) sözcüklerini birleştirmiş, sözcük “eski halk gelenekleri” ya da “halk edebiyatı” karşılığı olan bir anlam kazanmıştır. Folklor sözcüğüne yüklenen anlamın sınırları belirlenmedikçe net olmayan, belirsiz bir alanla karşılaşabilir, örneğin kimi araştırmacılar için masallar, hasat dönemi türküleri folklorun kapsamı içinde yer alır; ama köy evlerinin yapım yöntemi ve eşyalar folklorun kapsamı dışındadır. Günümüzde folklor, belirli bir yerleşim biriminde (örneğin bir ülkede) ve belirli bir zaman parçası içinde, halkın yarattığı bütün kişisel ve ortaklaşa, düşünsel ve özdeksel ürünleri, yani halk kültürünün tüm öğelerini, inceleme kapsamına alır.

6 thoughts on “Folklor Nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.