Flüorur Nedir

Flüor, periyodik tablonun VII A grubundan gaz element. Halojenler grubundandır. Soluk sarı renkte bir gaz olan flüor tüm inorganik maddelerle tepkimeye girer. Tümüyle etkileyemediği tek organik madde karbon tetraflüorürdür (CF4). Flüor, flüorürler dışında bütün inorganik bileşikleri bozarak ilgili flüorürleri verir.

Yerka buğunda bolluk bakımından dokuzuncu elementtir. Mineralleri flüorit (CaF2), flüoroapatit (CaF2 3Ca3[P04]2) ve kriyolit-tir (3NaF AIF). Flüor saf olarak, ergimiş kriyolitin elektrolizi ile elde edilir. Flüor, kükürt hen-gaflüorür, uranyum hegzaflüorür, halojen flüorürlerin yapımında ve flüorokarbonların sentezinde ve roket yakıtlarında oksitleyici olarak kullanılmaktadır. Az oranda kullanılırsa dişler için yararlı olduğundan diş macunlarına katılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.