Fisyon Nedir

27.11.2019
701
Fisyon Nedir

FİSYON, atom çekirdeğinin eşit kütlede iki parçaya bölünmesi. Doğada uranyumlu birçok maden cevherinin içinde yüzde 0,7 oranında bulunan uranyum 235 (23592 U) çekirdeğinin bir nötronla parçalanması (fisyon) sırasında üçlü bir olgu ortaya çıkar: Önce, Einstein’m ünlü formülüne uygun olarak bir miktar enerji açığa çıkarıp bombardıman edilen kütlenin tümünde binde bir oranında bir kütle kaybına yol açar.

ikincisi parçalanma ya da fisyon ürünleri (toplam 300-400 kadar) radyoaktiftir; bunların varlığı bir nükleer bombanın patlaması sırasmdak radyoaktif etkiyi açıklar; nükleer reaktörlerde ortaya çıkan zararlı artıklar da bunlardır. Üçüncüsü fisyon sırasında iki ya da üç tane de nötron oluşur ve bunlar zincirleme tepkimeyi yaratır. Kritik kütle bu bakımdan önemlidir. Reaktörlerin denetimi, yani oomba durumuna gelmemesi de bu yolla sağlanır. Aynı fisyon olgusu, toryum cevherinden yapılan uranyum 233 (yapma uranyum) ile plütonyum 239 (yapma element) çekirdekleriyle de gerçekleşir.

Bu çekirdeklere parçalanır çekirdekler denir. Fisyon olgusunun gerçekleşmesi için, fırlatılan nötronun bazı’ koşulları yerine getirmesi gerekir. Uranyum 235, plütonyum 239 ve uranyum 233′-ü parçalamak için nötronun, termik denen nötron cinsinden olması gerekir (bunun enerjisi 1/40 e V düzeyindedir, bu da 2 km/sn demektir. Doğal uranyumda yüzde 99,3 oranında bulunan uranyım 238 de parçalanabilir, ancak bu olay enerjisi 1 MeV olan hızlı nötronlarla gerçekleşebilir.

YORUMLAR

  1. serdıl dedi ki:

    süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bu yazı yüzünden sözlü notu 100