Felsefe Nedir

FELSEFE, varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılmasıdır. Az sözcükle felsefenin tanımını verebilmek çok güçtür. Var olanın ne olduğu, insanlar arası ilişkilerin nasıl geliştiği, gerek eylemde, gerek tanıma ve düşünme aşamalarında nesnelerle ilişkilerin nasıl kurulduğu gibi evrensel sorulara anlamlı karşılıklar verebilme girişimi bu sözcüğün genel anlamını açıklayabilir.

Tarihin ve bilimin olayların “nasıl” ortaya çıktığını, olayların belirli biçimde gelişmesinin somut nedenlerini incelemeleri gibi, felsefe de olayların anlamını, olayların “niçin” geliştiğini, insan yaşamında ve evrensel dengede olayların amacını, yerini açıklamaya çalışır. “Yaşamımızın ne anlamı vardır? Nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz? Bunlar her bireyin en az bir kez kendisine sorduğu felsefeyle ilgili sorulardır.

Ancak bu sorular kişiyi felsefeci yapmaya yetmez. Felsefeci bu soruları soran, sürekli ve sistemli bir biçimde yanıtlarını arayan, yeni ve özgün yanıtlar verebilen ve yazıları aracılığıyla başkalarıyla anlaşır biçimde iletişim kurabilen insanlardır, insanlar, eski çağlardan beri yaşamlarının ve Dünyanın yönelimi konusunda kendi kendilerine sorular yöneltmişler ve değişik dönemlerde, değişik düşünürler farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Gerçekten de, felsefe genel anlamlı bir sözcüktür. Gerçekte felsefeler söz konusudur. Çünkü her bir düşünür, yukarıdaki sorulara özgün yanıtlar vermiştir. Bilimsel araştırmaların tersine bu alanda birbirinin aynı iki yanıt bulabilmek çok güçtür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.