Farelerin Özellikleri (Hayatı – Yaşamı – Ömrü) Nedir

FARE, ev sıçanı diye adlandırılan fare, sıçangiller familyasından bir memeli türüdür. Farenin uzunluğu 8 cm, kuyruğu 8,5 cm kadardır. Sıçangiller çok geniş bir familya oluştururlar. Dört-yüzelliden fazla türleri vardır. En büyük özelliklerinden biri, bulundukları çevreye büyük bir kolaylıkla uymalarıdır. Sıçanların büyük çoğunluğu esk-i dünya sıçanları ve yeni dünya sıçanları olmak üzere iki grup oluştururlar.

Kimi uzmanlar yeni dünya sıçanlarını ayrı bir familya olarak nitelendirirler. Eski dünya sıçanları en çok Afrika’da, Asya’nın tropikal bölgelerinde ve Avustralya’da yaygındırlar. Avrupa’da ve Asya’nın ılıman bölgelerinde yaşayan türlerin sayısı daha azdır. Es-kidünya sıçanları arasında ev sıçanı, orman sıçanı cüce sıçan, toprak sıçanı, su sıçanı, tarla sıçam, dikenli sıçan gibi türler yer alır.

Ev sıçanının ağırlığı 12 ile 25 gram arasında değişir. Uzun bir burnu ve keskin kesici dişleri vardır. Kulakları iri, gözleri yuvarlak olup, derisi kısa tüylerle kaplıdır. Son derece hareketli ve kurnaz bir hayvandır. Koku alma duyusu çok gelişmiştir. Genellikle kendini güvenlik içinde hissettiği gece saatlerinde ortaya çıkar.

Bununla birlikte gün boyunca dolaştığı da olur. Her türlü yiyecek yiyebilmekle birlikte peynir, tereyağı gibi yağlı besinleri sever. Fare sürüleri depolardaki besin stoklarına, ekinlere, bitkilere büyük zarar verirler. Zehir ve tuzak gibi önlemlere karşın, özellikle kırsal bölgelerde fare sayısı oldukça yüksektir. Bunun bir nedeni dre ilkbahardan son bahara kadar çok sayıda çoğalmalarıdır. Dişi fareler yılda altı kez yavrularlar. Her keresinde dört, yedi, hatta on yavru doğrurlar. Akdeniz bölgesinde yaşayan yaban faresinin dişisi 23 günlük bir gebeljk döneminden sonra sekiz yavru doğurur. Ancak fareler içinde en süratle üreyen ev kemesidir. Bu hayvan, üç yıllık bir süre içinde 1kıyüzelli bin yavru meydana getirebilir. Ev faresinin tersine, ev kemesi veba kuduz sarı humma gibi bulaşıcı hastalık mikropları taşır.

Nitekim Haçlı Seferlerinin ardından Avrupa’da görülen veba salgın-arına Ortadoğu’dan dönen gemilerin getirdikleri ev kemelerinin yol açtıkları bilinmektedir Ev kemesinin derisi koyu gri kulakları iri ve öne kıvrık olur Uzunluğu 20 cm’yi bulur. Farelerin yayılmada taşıtlardan yararlanma yeteneğinin ilginç bir örneğim Polinezya faresi oluşturur. Bu fare geniler aracılığlyla Büyük Okyanus’ta bulunan hemen her adaya yayılmıştır. Günümüzde farelere karşı varfarin adı verilen zehir kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda, çeşitli bölgelerde birbirinden bağımsız olarak, varfarine karşı bağışık fare toplulukları ortaya çıkmıştır.

29 thoughts on “Farelerin Özellikleri (Hayatı – Yaşamı – Ömrü) Nedir

  1. bence fareler olmasaydı lağamlar da tıkanıklıklar durulmazdı,çùnkü fareler boruların içinde gide gele hem pisliklerin yolunu açıyor,hemde o pislikleri yiyiyor.
    :) :) :)

  2. valla teyzem nedense farenin özelliklerini çok merak etti bende bu siteyi buldum ama batuhanın dediği gibi biraz uzun;D

  3. Ev sıçanının ağırlığı 12 ile 25 gram arasında değişir. Uzun bir burnu ve keskin kesici dişleri vardır. Kulakları iri, gözleri yuvarlak olup, derisi kısa tüylerle kaplıdır. Son derece hareketli ve kurnaz bir hayvandır. Koku alma duyusu çok gelişmiştir. Genellikle kendini güvenlik içinde hissettiği gece saatlerinde ortaya çıkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.