Farabi Kimdir (Hayatı ve Eserleri)

FARABÎ (870-950), düşünür. Asıl adı Ebu Nasr Muhammed bin Turhan bin Uzlug’dur. Doğum yeri Farab’dan (Mave-raünnehir) ötürü bu adla anılır, öğrenimine doğduğu yerde başladı; iran’da ve Bağdat’ta sürdürdü.

Hıristiyan düşünür Ebu Bişr Mata bin Yunus’tan mantık okudu; dilbilgisi (nahiv) öğrendi. Harranlı Yuhanna bin Haylan’dan felsefe dersleri aldı. iskenderiyeli Aph-rodisios gibi düşünürlerden Yunanca ve Yunan felsefesini öğrendi. Aristoteles’in eserlerini inceledi ve gezimciler (meşşa-iyun) felsefe okulunun görüşlerini tanıdı.

Saman hükümdarı Nuh bin Saman’m isteği üzerine, El-Talimü’s-Sani (ikinci öğretim) adlı ansiklopediyi yazmak için Buhara’ya gitti.

Farabi’nin felsefeye ilgi duymasının nedeni, dinle felsefe arasında süregelen çatışmayı gidermek isteğidir. Bu amaçla Aristoteles ve Platon’un felsefesini islam düşüncesiyle bağdaştırmaya çalıştı; felsefeyi dinin yardımcısı olarak tanıttı.

Ölümünden çok. sonra Ortaçağ Avrupası’nın skolastik düşünürlerinin ilgisini çekmesi bu yüzdendir. Bu çağda Platon ve Aristoteles felsefesi ile Hıristiyan dinini uzlaştırmaya çalışan düşünürler ve din adamları, Grek-Latin ilkçağ kültürünü Arapça eserlerden tanıdılar.

Ancak Farabi’nin Batı’da asıl tanınması XIX. yy. sonunda Dieterici’nin Farabi’nin
elde edebildiği tüm yazmalarını iki kitap olarak yayımlamasıyla gerçekleşti.

Felsefeye mantıktan yola çıkarak yaklaşan Farabi, özellikle metafizik üzerinde durdu. Felsefenin temelinde dini değişmez bir öz olarak aldı; dinle felsefenin ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu ve uyuşmazlıkların yüzeysel olduğunu ileri sürdü. Bu çabalarıyla, Ortaçağ islam düşüncesine, Aristoteles’in eserlerine dayalı mantık ve kavramcılığı getirdi.

Müzikle de ilgilenen Farabi’nin üçyüz dolayındaki eserlerinden başlıcaları: Uyûn-Ul-Mesail (Sorunların Kaynakları), Füsus-ül Hikem (Bilgeliklerin Özleri), El-Medi-net-ül-Fazıla (Erdemli Toplum), Maani-ül-Akl (Aklın Anlamları), Ihsan-iil Ulûm (Bilimlerin Sayımı), Kitabii’l-Müsikiyii’l Kebir (Büyük Musiki Kitabı), el-Med-hal fı’l Musiki

6 thoughts on “Farabi Kimdir (Hayatı ve Eserleri)

  1. ben de beğendim ama lütfen noktalama işaretlerine dikkat edelim yani ayıp ayıp :

  2. ben beyenmedim neden diye sorarsan canım sıkıldı da oyüzden bbbbbbeeeeeyyyyyyeeeennnmmmmmmmmmmeeeeedddddddddiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.