Fakülte Nedir

03.12.2019
679
Fakülte Nedir

FAKÜLTE, üniversitede temel dallardan birinde eğitim-öğre-tim, bilimsel araştırma ve yayım yapan; kendisine enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen yüksek öğretim kurumu. Osmanlı döneminin üniversiteleri sayılan medreselerde fakülte gibi bir düzenleme yoktu. Ancak 1900’de Darülfünun’un kurulmasından sonra şube ve mektep adıyla fakülte düzenine başlandı. Türkiye’de fakültelerin düzenli bir yapıya kavuşması, 1931’de Ankara Üniversitesi Kuruluş Yasası ile gerçekleşti.

İki yıl sonra da İstanbul Üniversitesi’ne bağlı fakülteler belirlendi (1933). Bu tarihten sonra açılan bütün üniversiteler fakülte düzeninde kuruldu. 4 Kasım 1981’de Milli Güvenlik Konseyi’nce kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na (YÖK) göre fakültelerin kuruluş ve işleyişi yeniden düzenlendi. Buna göre; her fakülte bölüm adı verilen
birtakım birimlerden oluşur. Her bölüm, kapsam ve nitelik yönünden bir bütünlük gösteren, birbirini tamamlayan ya da birbirine yakın olan bilim ve sanat dallarından oluşur. Bölümler fakülelerin eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimleridir.

Fakülte organları: dekan, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruludur. Dekan fakültenin ve birimlerinin temsilcisidir; rektörün fakültenin aylıklı üç profesörü arasından önereceği kişi YÖK’çe dekan seçilir. Fakülte kurulu; bölüm başkanları ile üç profesör, iki doçent, bir yardımcı doçentten oluşur. Görevi fakültenin akademik etkinliklerinin düzenlenmesidir. Dekanın başkanlığında çalışır.

Fakülte Yönetim Kurulu; fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent, bir yardımcı doçentten oluşur. Görevi yönetim işlerinde dekana yardımcı olmaktır. Fakültelerde dersler, öğretim üyeleri olan profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve öğretim görevlilerince verilir. Fakültelere, lise ve dengi okulu bitirmiş ve üniversite seçme sınavlarını kazanmış herkes girebilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.