Evliya Çelebinin Kimdir (Hayatı) Eserleri

EVLİYA ÇELEBİ (1611 – 1682), gezgin ve yazar. Sarayın kuyum-cubaşısı olan Derviş Mehmet Zilli Efendi’nin oğludur. Babasının geniş çevresindeki çeşitli kişilerin serüvenlerini dinleyerek, dünyayı gezip görme isteğine kapıldı.

Daha yirmi yaşındayken İstanbul içinde gezerek gördüklerini kaleme aldı. Enderun’a alınarak yazı, müzik ve dilbilgisi dersleri gördü. 1640’da İstanbul’dan ayrılarak ölene dek- sürekli dolaştı. Bursa, İzmit, Trabzon, Girit, Kırım, Gürcistan, Hicaz, Mısır, Filistin, Suriye, Sudan, Habeşistan, Avusturya, Macaristan vb yerlere gitti.

Bu gezilerinde savaşlara katılmak, mektuplar götürmek gibi hizmetlerde bulundu. Görgü ve gözlemlerini tümü on cilt olan Seyahatname adlı eserinde dile getirdi. Yazılarında önemli ölçüde abartma olduğu kanısı yaygındır.

ESERLER (başlıca): Seyahatname, (ö.s.), ilk sekiz cilt: 1898-1928, son iki cilt: 1935-1938.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.