Erciyes Dağı

ERCÎYES DAĞI, İç Anadolu Böl-gesi’nde’dağ kütlesi. Kayseri’nin güneyinde, ortalama 1100-1300 m yükseltidedir. Doruklarında doğu-batı doğrultusu iki tepe vardır. Bunlardan biri Büyük Er-ciyes (3917 m) öteki Küçük Er-ciyes’va. (3703 m). Sönmüş bir volkan olan Erciyes Dağı’nın kuzey yamaçlarında yükseltileri 2000-2700 m. dolayında volkan tepeleri ve lav akıntılarıyla oluşmuş kaya yığıntı alanları yer alır.

Kütlenin doğusunda yükselen başka volkan tepelerinin en önemlileri Ali Dağ t (2700 m). Dağın güney ve batı yamaçlarında ise yine volkanik koniler sıralanır. III. Zaman ortalarında başlayarak dönem dönem etkinlik gösteren Erciyes Dağı’nın üzerinde, IV. Zaman’da oluşan buzullar derin buz yatakları ortaya çıkarmıştır.

Yamaçların alçak kesimlerinde tarla, bağ, bahçeler, 1800 m’ye dek tahıl tarlaları, daha yükseklerde ise otsu ya da ağacımsı bitkiler görülür. Dağın çevresi eski dönemlerden günümüze dek sürekli yerleşim merkezi olma niteliğini korumuştur. Bugün de Türkiye’nin başta gelen kış sporları tesisleri burada yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.