Enflasyon Nedir

ENFLASYON, en yalın anlatımıyla genel fiyat düzeyinin devamlı artması ve para değerinin düşmesi. Toplam mal ve hizmet arzının toplam talebi karşılayamaması, yani dengenin kurulamaması enflasyonun temel özelliğidir. Hızla büyüyen talep karşımda onu karşılayacak üretimin yapılamaması, piyasayı daha yüksek bir fiyat düzeyinde dengeye getirir.

Enflasyon, kaynağına, geçirdiği evrelere ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık gösterir. Üretimin, mal ve hizmetlerin maliyet öğelerindeki artışlardan kaynaklandığında “Maliyet Enflasyonu”; yatırımların tasarruflardan fazla olması durumunda. “Talep Enflasyonu” olarak ortaya çıkar. 1970’li yıllarda durgunluk koşullarında doğan enflasyon ise stagflasyon olarak anlandırıldı (Bak. STAGFLASYON).

Gelişmekte olan ülkelerde rastlanan enflasyon genellikle yapısaldır. Tarımsal üretimde doğaya bağlılık, yatırımlarda gecikme, ekonominin bütününde dışabağım-lılık ve tekelci yapı gibi nedenlerle arzda artış sağlanma-mak-tadır. Buna karşılık bütçe açıkları ve diğer nedenler de talebin artmasına yolaçar. Toplumun bütün kesimlerini değişik boyutlarda etkileyen enflasyon, çok ağır ekonomik ve toplumsal sorunları da berabernide getirir.

En başta gelir dağılımını ücretliler aleyhine etkilemekte, sabit gelirlilerin gelirleri azalırken ufak bir grubun refahı artmaktadır. Gelir dağılımındaki bu dengesizlik toplumsal ve siyasal sorunların derinleşmesine neden olmaktadır. Enflasyonu durdurmak ya da denetim altma almak için bütünsel ekonomik ve mali önlemler alınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.