Ege Denizi (Ege Denizi Haritası) Nedir

29.10.2009
6.557
Ege Denizi (Ege Denizi Haritası) Nedir

EGE DENlZl, Türkiye ile Yunanistan arasında yer alan deniz. Yüzölçümü 241.000 km2. Üzerinde irili ufaklı pek çok ada bulunduğundan eskiden Adalar Denizi diye de adlandırılırdı. Ege Denizi; bir yay biçiminde sıralanan Mora Yarımadası, Girit ve Rodos adalarıyla Akdeniz’den ayrılır.

Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi’ne bağlantısı vardır.Ege Denizi’nin hemen göze çarpan özelliği kıyılarının çok girintili-çıkıntılı olması ve üzerinde çok sayıda ada bulunmasıdır. Denizin varlığı ve bugünkü durumu üçüncü zaman sonu ve dördüncü zaman başında oluşan tektonik olaylara bağlanır.

Bu jeolojik oluşum eski Ege anakarasının büyük ölçüde sular altında kalmasıyla sonuçlandı. Adalar ise bu eski kıtanın parçalarıdır. Gerek adalarda, gerek çevre kıyılardaki volkanik bölgeler ve deprem alanları nedeniyle deniz, hendekler ve eşiklerden oluşan bir sualtı topografyasına sahiptir. Ege Denizi, Kiklad adalarıyla iki bölüme ayrılır. Kuzey bölümü sığdır; derinlik en çok 1244 m’ye ulaşır. Güney bölümü ise oldukça derindir; derinlik 2524 m’ye ulaşır.

Ege Denizi’ndeki adaların çoğunluğu yay biçiminde sıralanır. Başlıca ada yayını Mora’nın güneydoğusundaki Malio yarım-adasıyla Anadolu’nun Datça yarımadası arasında * Kithir, Andı-kithira, Girit, Kasos ve Rodos adaları oluşturur. Başlıca ada kü meleri ise Kiklad ve Kuzey Spor ad’lardır. Öteki adalar Anadolu’nun önünde yer alan Sakız Sisam, Midilli, Nikarya ve Oni-ki Ada (En önemlileri Sömbeki. Istanköy, Kalimnos, Leros); kuzeyde Semendirek, Taşoz, Limni. Gökçeada ve daha güneyde Kıta Yunanistanı kıyısında Eğri-boz’dur.

Ege Denizi Haritası

Ege Denizi Haritası

Ege Denizi kıyılarında yer alan irili ufaklı birçok yarımada, burun, körfez ve koylardan başlıcalan: Anadolu kıyılarında Datça ve Bodrum yarımadaları arasında Istanköy körfezi; daha kuzeyde Mandalya ve Kuşadası Körfezleri, Urla yarımadası ve îzmir, Çandarlı, Dikili, Edremit körfezleri; kuzeyde Gelibolu yarımadası, Saros, Karaağaç körfezleri; Ortami ve Selanik körfezleri arasında Khalkidike yarımadası; Yunanistan kesiminde Pelion yarımadasının kapattığı Golos Körfezi, Eğriboz Adaşım kapattığı Lamia Körfezi, Petalion ve Egine körfezleri arasında Attike yarımadasıdır.

Kıyılarda ve adalarda, Akdeniz bitki topluluğu, geniş zeytinlikler ve turunçgiller cinsinden bitkiler egemendir. Eteziyan adı verilen genellikle fırtına biçiminde rüzgarların estiği denizin suları ılıktır. Deniz yüzeyinde su sıcaklığı yaz ortalaması 25°C, kış ortalaması ise 10°C’dir. Derinlerde sıcaklık 13°C dolayındadır. Denizin tuzluluk oram orta ve güneyde binde 37-39’a ulaşır.

Ege Denizi sularının gelgit hareketleri Karadeniz ve Marmara Denizi’ne göre daha yoğundur, izmir Körfezi’nde gelgit genliği 79 cm, Eğriboz Körfezi’nde 90 cm dolayındadır. Kuzeye çıkıldıkça gelgit önemini yitirir. Tarih boyunca pek çok uygarlığın beşiği olan Ege Denizi kıyılarında ve adalarda yaşayanlar, kıyılarının çok girintili çıkıntılı oluşu, birçok yerinde denize doğru uzanan ve aşılması güç dağların bulunuşu, yarımada, burun ve doğal limanların bol oluşu nedeniyle ulaşım yönünden denizden yararlanmaya zorlandılar.

Bu durum, kıyılarda önemli liman kentlerinin gelişmesine yol açtı. Türkiye’nin önemli bir limanı ve üçüncü büyük kenti olan izmir, Yunanistan’ın önemli liman ve kentleri olan Pire ve Selanik örnek olarak sayılabilir. Türkiye’nin Ege Denizi kıyıları ve bu kıyıların gerisinde aynı adla anılan geniş bölge önemli ulaşım yollarının liman ve iskelelere bağlandığı zengin bir bölgedir.

YORUMLAR

  1. ebru dedi ki:

    tek kelimeyle müthiş ödevime yardımcı oldu bravo!!!.

  2. bir dost dedi ki:

    güzelmiş tebrikler.sosyal ödevime yardımcı oldu .sayfa yapımcılarını kutlarım