Eflatun Kimdir (Hayatı) Nedir

04.12.2019
1.041
Eflatun Kimdir (Hayatı) Nedir

EFLATUN, (PLATON) (MÖ 427 -347), Yunanlı düşünür. Soylu bir ailenin çocuğu olan Eflatun, Sokrates’in dersler aldı. Onun da etkisiyle siyasal yaşama katılan Eflatun, her zaman felsefeyi önde tuttu ve yöneticilerin düşünürlerden olmasını savundu.

Sokrates’in ölüme mahkum edilmesi üzerine Atina’dan ayrıldı. MÖ 390, 367, 361 yıllarında Sicilya’ya giderek, hükümdar Dionysios’u bilge bir yönetici durumuna getirmeye çalıştı. Gerek Sicilya’daki karışıklıklar, gerekse Dionysios’un başarısızlığı onu Atina’ya dönmek zorunda bıraktı. Akademia adlı bir okul kurdu.

Eflatun, önceki düşünürleri inceleyerek felsefi görüşlerini sistematik bir bütünde toplamaya çalıştı. Yeryüzünü nesneler dünyası olarak niteleyen düşünür, her nesnenin kendi ide-ası’mn yansısı olduğunu öne sürer; böylece metafizik anlayışla, ruhu bedenden ayrı ve onun üzerinde bir gerçeklik oarak ele alır.

Pythagoras’çûaım da etkisinde kalarak ahlak ve erdem üzerine geliştirdiği düşüncelerini devlet-toplum-birey ilişkileriyle açıkladı. Eserlerini karşılıklı konuşmalar (Dialog) biçiminde yazan Eflatun, aynı zamanda edebi yeteneğini de ortaya koydu. Başlıca eserleri: Devlet (Po-liteia), Diyaloglar (Dialogues), Sokrates’in Savunması.

YORUMLAR

  1. Arif ORAL dedi ki:

    Eflatun la ilgili yazıların çoğunda D.Tarihi M.Ö 427 Ö.Tarihi ise 347 olarak yazılıyor. M.Ö hesaplamalar nasıl bir hesaplamayla yapılıyordu acaba büyük rakamda doğuyor küçük rakamda ölüyor. takvim hesaplamaları günler büyük den küçüğe doğrumu gidiyordu. merak ettim bizlerin ve insanların önder ve lider olarak kabul ettikleri şahısların doğum tarihler küçük rakamlarala yazılıyor ölüm tarihleri büyük rakamlarla mesela Atatürk ün D.Tarihi M.S 1881 Ö.tarihi ise 1938 oysa ki yukarıdaki mantığa göre Atatürk ün de D.Tarihi 1938 olarak Yazılması lazım Ö. Tarihi ise 1881 olarak kayıt edilmesi gerekir