Ebul Kasım Firdevsi Kimdir (Hayatı ve Eserleri) Nedir

Ebu’I-Kasım FİRDEVSİ, (934-1020), iranlı şair. Yoksul bir köylü ailesinden geldiği ve sıkıntılar içinde yetiştiği şiirlerinden anlaşılmaktadır. Başka ülkelerin edebiyat ürünlerini tanımak için bir çok yer dolaştı. Irak’da Büveyhoğulları’ndan Sultan Bahaüddevle’nin sarayında kaldığı sırada, Yusuf ve Züheyla mesnevisini yazdı. En büyük eseri olan Şehnameyi ise 1010′-da C.azne’de Sultan Mahmud’a sundu.

60.000 beyitten oluşan eser dünya destanları içinde en güçlü ürünlerden biridir, iran’ın bütün tarihi geleneklerini toplayan eser, ilk insandan III. Yezdigerd’e dek efsanevi Iran ta-rihni anlatır. Eserde Firdevsi, iran’ı kılıçla yenen Arap ordularının yenemeyecekleri gücün,. Arap uygarlığından çok daha zengin ve eski olan İran uygarlığı olduğunu savunur. Böylelikle de islam inançları karşısında eski Iran uygarlığından yana olduğunu açıklar.

12 thoughts on “Ebul Kasım Firdevsi Kimdir (Hayatı ve Eserleri) Nedir

  1. çok kısa olmuş , ölüm yılı ve doğduğu günü tespit edememişsiniz. hoca bana düşük not verir.

  2. firdevsi gibi dev bir şair 4-5 cümle ile geçiştirilemeyecek kadar önemlidir.Onun zengin bir çiftçi olduğu,sonradan durumunun bozulduğu gib, basit bilgilerin yanında yaşamı,nelerden etkilendiği,dünya edebiyatına katkısından hiç bahsedilmemektedir;böyle bir boş tanımlama bilgisi(!)olabilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.