Divan Edebiyatı Nedir

Divan edebiyatı, Türklerin İslam dinini benimsedikten sonra, Arap, Iran dil ve edebiyatlarının etsikinde oluşturdukları edebiyat, Türkistan’da 11. yüzyılda Anadolu’da 13. yüzyılda genellikle İran şiir sanatına özentiyle başlamış, Anadolu’da 17. yüzyıllarda tam gelişme göstermiştir.

Aydın kesimin yöneldiği bu edebiyat, bir ölçüde saray edebiyatı olmuş, buna karşılık eski geleneklere bağlı olarak halk edebiyatı süre gelmiştir.

Divan edebiyatının başlıca temsilcileri 14-15. yüzyıllarda Ah-medi, Şeyhi, Ahmet Paşa 16. yüzyılda Baki, Fuzuli, 17. yüzyılda Nefi, Nabi, Şeyhülislam Yahya ve 18. yüzyılda Nedim’dir.

Nedim ilk kez divan edebiyatına bazı ulusal öğeler katmıştır. Divan edebiyatının son önemli temsilcisi Şeyh Galip’ten sonra, Tanzmat edebiyatının başlamasıyla Divan edebiyatı sona ermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.