Develerin Özellikleri? Deve Nedir

20.10.2009
3.819
Develerin Özellikleri? Deve Nedir

Deve, Gevişgetiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir ya da iki hörgücü olan bir hayvan. Afrika devesi tek hörgüçlü, Asya devesi iki hörgüçlüdür. Binek hayvanı olarak da kullanılan Afrika devesine hecin devesi adı verilir. Devenin uzunluğu yaklaşık 3 m, yerden omuz düzeyine kadar olan yüksekliği 2,20 m kadardır. Deve uzun bacaklı, uzun ve eğri boyunlu, küçük kulaklı bir hayvandır.

Gözleri uzun kirpikli, burun delikleri kum fırtınalarından korunmak için kapanabilir özelliktedir, iki ayak parmağı vardır. Ayak parmakları bir deri parçasıyla önden birleşerek yumuşak zeminde batmadan yürümesini sağlayacak bir taban oluşturur. Deve çöl koşullarına en uygun hayvan olarak bilinir.

Halk arasında yaygın bir sanının tersine devenin hö/gücü, su değil yağ depolanan bir enerji kaynağıdır.

Uzun çöl yolculuklarından dönen develerin hörgüçle-rinin erimiş ve porsumuş olmasının nedeni, depolanan bu enerjinin tüketilmiş olmasıdır. Deve daha sonra kullanmak üzere gereğinden fazla su içmez. Su bulduğunda, en son su içtiği zamandan sonra terleyerek kaybettiği suyu karşılayacak kadar içer.

Vücut sıcaklığını denetleyerek yükseltip azaltabildiğinden, terleyerek kaybetiği su oranı öbür memelilere oranla daha azdır.

Çok susadığında birkaç saat içinde 300 litre su içebilir. Bu da, taşıyabileceği en fazla yün ağırlığına eşittir. Beslenme özellikleri de öbür memelilere göre çok farklıdır. Günde 40-50 kg yeşil bitki yiyebilmelerine karşılık, gereğinde aylar boyunca günde 5 kg. samanla da yeti-nebilirler.

Deve otçul olmakla birlikte, yağ deposunun tükenmesi ve yiyecek bulamaması durumunda kaktüs, et, kemik ve dahası yularını ya da sahibinin çadırını bile yiyebilir. Gevişgetiren hayvanlardan olan devenin işkembesinde 50 tane kadar küçük bölme vardır.

Bu bölmelerde yediği besinlerden özümlediği bir sıvı bulunur. Susuz çölde devenin su gereksinimi bu sıvıdan sağlanır. Devenin çok kalın olan derisi, çöldeki sıcaklığı azaltan bir başka özelliğidir. Günün en sıcak saatlerinde küçük gruplar halinde yan yana ve başları Güneşe dönük olarak yere çöken develer, böylece vücutlarının Güneş ışınlarından etkilenen alanını en aza indirirler.

Gün boyunca yalnızca Güneşin yer değiştirmesine bağlı olarak yerlerinden oynadıkları için, genellikle serin ve küçük bir kum alanı üzerinde kalırlar. Yüklü olarak günde 200 kilometrelik bir yolu rahatça aşarlar. Devenin sırtında ve dizkapala-rında doğuştan bulunan yastıklar en sert zeminde bile yatıp din-lenebilmesini sağlar. Develerin inatçı ve tembel olduklarını, bu nedenle de yük taşımaya ya da binek hayvanı olarak kullanılmaya pek gönüllü olmadıklarını belirtmek gerekir.

YORUMLAR

 1. suzu dedi ki:

  ben çok faydalı gördüm

 2. ipeksu dedi ki:

  kardeşimin ödevi için kullandım çok güzel teşekkürler :)

 3. uğur dedi ki:

  çok beğendim
  herkes okumalı
  hemde faydalı