Çerkez Ethem Kimdir

ÇERKEZ ETHEM (1880-1950), Ulusal Kurtuluş Savaşında çete komutanı. Karacabey ilçesinde, babasının çiftliğinde yetişti. Düzenli bir öğrenim görmedi.

Balkan ve I. Dünya Savaşı yıllarında asker olarak orduda başçavuşluğa dek yükseldi. Ulusal Kurtuluş Savaşının başlangıcında henüz’ düzenli bir ordu kurulmadığı dönemde gerek Yunan ordusuna karşı konmasında, gerekse Ulusal Kurtuluş Hareke-ti’ne karşı girişilen ayaklanmaların bastırılmasında önemli rol oynadı.

Kuvayı Seyyare (Gezici Silahlı Kuvvetler) komutanlığını üstlenen Çerkez Ethem, kardeşleri milletvekili Reşit ve yüzbaşı Tevfik beylerle Yeşil Ordu içinde yeraldıktan sonra giderek bu örgütün etkinliklerinde önemli rol oynamaya başladı. Eskişehir’de Arif Oruç yönetiminde Yeni Dünya gazetesini yayımlattı.

Bati Cephesi Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşanın yerine ismet (inönü) Paşanın atanmasından sonra TBMM yönetimiyle ilişkileri giderek gerginleşen Çerkez Ethem, Batı Cephesi Komutanlığının çetelerin dağıtılması yönündeki kararını uygulamayı kabul etmedi, ismet Paşa komutasında Batı Cephesi güçlerinin yönelttiği askersel hareket sırasında Çerkez Ethem’e bağlı kuvvetlerin bir bölümü teslim olurken, diğer bir bölümü işgal bölgesine geçerek çeteciliği sürdürdü;

Çerkez Ethem ise kardeşleriyle birlikte Yunan işgal kuvvetlerine sığındı. Savaştan sonra Yunanistan’dan ayrılarak Suriye’ye yerleşti ve orada öldü. Anıları Çerkez Ethem’in Anıları (1967) adıyla yayımlandı.

One thought on “Çerkez Ethem Kimdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.