Bilecik Tarihi Nedir

Bilecik Tarihi çok eskilere, Hititlere dayanır. Daha sonra Frigyalılar, Persler, Makedonya Kralı İskender, Selevkos, Bergama, Golat, Roma ve Bizanslıların ve zaman zaman İslam ordularının eline geçti. 1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu fatihi ve Anadolu Türk Devleti’nin kurucusu Selçuklu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın ordularınca fethedildi.

Bizans sınırları içindeyken Osman Gazi tarafından 1298’de Yarhisar’la birlikte ele geçirildi ve 1299’da bağımsızlığını ilân eden Osmanlı Beyliği topraklarına katıldı. Bu dönemde kaza merkeziyken 1326’da Bursa’nın ele geçirilip başkent yapılmasından sonra önemini yitirdi. 19.yüzyıl sonlarında Hüdavendigâr vilayetine bağlı Ertuğrul sancağının sınırları içindeydi.

Millî Mücadele yıllarında Bursa’ya bağlı sancakken oldukça tahribata uğradı. Yunanlıların 1920 Haziranından başlayarak Bursa ve Balıkesir’i işgalinden sonra 5 Aralık’ta Ankara Hükûmeti’yle İstanbul Hükûmeti arasındaki ilk görüşmeler burada yapıldı. Bir tarafta Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa, diğer tarafta Ahmed İzzet Paşa ile Salih Paşa’nın temsil ettiği hükûmet görüşmeleri Bilecik’te İstasyon Binası’nda yapıldı. Daha sonra 8 Ocak 1921’de kent, Yunan kuvvetleri tarafından işgal edildiyse de I.İnönü Savaşı sonrası Yunanlılar geri çekilmek zorunda kaldı. 13 Temmuz’daki ikinci işgal çok kısa sürdü; 22 Temmuz’da başlayıp 6 Eylül 1922’ye kadar devam eden en uzun süreli üçüncü işgal sonrası Yunanlılar kenti terk ederken büyük ölçüde tahribat yaptı; 2.500’e yakın ev, dükkân, han ve cami yakılıp yıkıldı. Bu yüzden kent, sosyal ve ekonomik yönden büyük sarsıntı geçirdi. Savaş sonrası yapılan sayımda, şehrin nüfusu üçte iki oranında azalarak 3.581’e düştü.

Güzel Sanatlar: Eski bir yerleşme olan Bilecik’te birçok tarihî yapı ve kalıntı vardır. 14. yüzyıl Osmanlı yapısı olan Orhangazi Camii ve İmareti, işgal sırasında yakıldıktan sonra yeniden onarıldı. İbadete açık olan cami, Kurşunlu Cami olarak da bilinir. İmaretin yalnızca kubbeli orta bölümü ayaktadır. Osmangazi Camii, Orhan Gazi tarafından babasının anısına yaptırıldı. İşgal sırasında Yunanlıların yaktığı caminin bazı duvarları ve minaresi ayaktadır. Orhangazi Camii’nin yakınlarındaki Şeyhedebali Türbesi, 14. yüzyıl yapısıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.