Banyo Yapmanın Faydaları Nelerdir

Banyo, vücudu su gibi bazı mayilerin, gaz ve çamur gibi bazı cisimlerle ziya gibi bir takım tesirlerin temasına ırakm aktır. Banyo, en ziyade su ile yapılır. Banyoda ilk tesir vücudun derisi üzerinde görülür. (10-15) santigrat derecesindeki su ile yapılan banyolara (soğuk banyolar), (34-37) derecedeki sularla yapılanlara (sıcak banyolar) denir.

Soğuk banyolarda su, deriye temas ettiği zaman, derinin içindeki ufacık kan damarları, birdenbire büzülür. İç âzasındaki damarlar ise aksine olarak, genişlerler. Bu takdirde kan dışarıdan içeriye doğru kaçar. Soğuk banyonun tesiri deri üzerinden kalktıktan sonra ise bunun aksi hâsıl olur. Yani içeriye kaçan kan tekrar dışarıya hücum eder. Sıcak banyolarda ise iş ayni, fakat bunun tersi olmak üzere vukua gelir. Yani evvelâ deri damarlarında genişleme, iç âzası damarlarında büzüşme, sonra da bunun aksi olur. Bu suretle banyolar esnasında, soğuk veya sıcağın tesirile, vücuttaki kan çevreden merkeze ve merkezden çevreye doğru bir akış yapar. Bu hale (banyoların reaksiyonu) derler.

Bu sayede kan vücutta serbestçe dolaşır. Bedende toplanan zararlı zehirli maddeler deri ve böbrek yollarından, kolaylıkla dışarıya atılmış, insan ferahlamış olur. Sıcak su ve sabun kullanarak yapılan banyolar vücut derisinin temizliğini temin ederler. Yükseğe asılmış püskürtme tarzında su döken tertipler ile yapılan banyolara (duş) diyoruz ki, bunların vücuttaki tesirleri tıpkı banyoların tesirlerine benzer.

Faydaları da aynidir. Bütün insanların, ve bilhassa vücutları serbestçe büyümek istidadında olan küçük çocukların, banyoya çok ihtiyaçları vardır. Zatürrie. tifo, lekelihumma, kızamık… gibi bazı mikroplu Hastalıklarda Hastanın ateşi (39-40) gibi yüksek bir dereceye çıktığı zaman Hastalara yapılacak banyolardan büyük fayda vardır. Böyle bir Hasta, tertipli olarak yapılacak bir banyodan çok istifade eder. Bu sayede ateşi düşer, ıztırabı azalır, vücudu rahat eder.

Fakat bu gibi Hastaların banyodan istifade etmeleri, bilhassa zarar görmemeleri için kalbleri-nin ve damarlarının kuvvetli olması, vücutlarındaki kan dolaşımının bozulmamış bulunması lâzımdır. Böyle olmazsa Hastalar banyodan fayda yerine zarar görürler. Hattâ banyodan dolayı hayatları tehlikeye bile girebilir.

Bundan dolayı ateşli bir Hastayı doktora muayene ettirmeden ve onun müsaadesini almadan banyoya sokmak hiç bir zaman doğru değildir.Yine böyle ateşli Hastalıklarda banyo yapmak için lâzım gelen tertipler bulunmazsa Hastaları ıslak çarşaflara sarmak su-retile ateşlerini düşürüp rahatlattırmak mümkündür. Fakat bu iş için de yine doktorun iznini almak icap eder.

One thought on “Banyo Yapmanın Faydaları Nelerdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.