Balıkesir Tarihi Nedir

01.12.2019
387
Balıkesir Tarihi Nedir

Balıkesir Tarihi Balıkesir İli’nin kapladığı bölge eski çağ Tarihinde Misya (Mysia-Mysi) diye analırdı. Misyalılar bir çok kavimle birlikte, Balkanlardan Anadolu’ya gelerek bu bölgeye yerleşmişlerdir. Buraya kendi adlarını vermişler, ancak bağımsız bir devlet kuramamışlardır. Hititler Eski Krallık zamanında (MÖ. 1660-1490), ülkelerini kıyılara kadar genişletmiş, bu arada Balikesir Bölgesini (Mysia) de ele geçirmişlerdir.

Mysia Bölgesi Hititlerden sonra sırasıyla Friglerin, Lidyalıların, İranlıların, Büyük İskenderin, Bergama Krallığının ve Romalıların egemenliği altına girmiştir. Mysialılar, Yunanlılarla Truvalılar arasında olan meşhur savaşlarda Truvalılar tarafını tutmuşlardır.Bölge, VII. Yüzyıldan itibaren müslümanlar tarafından tanınmaya başlandı. İstanbul’u iki defa kuşatan islam orduları Mysia’dan geçtiler. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Selçuklu Türkleri Anadolu’ya hakim olmaya başladılar. Batı Anadolu’da Bizansın zararına savaşmakta olan Selçuklu Uç Beylerinden birçoğu bağımsız beylikler kurdular. Bunlardan Kalemşah Beyin oğlu Karesi Bey’de Mysia ve dolaylarında Karesi Beyliğini kurarak Balıkesir’i kendisine merkez yaptı.

Daha sonra Osmanlıların egemenliğine giren Karesi (Balıkesir), merkezi Kütahya olan Anadolu Beylerbeyliğine bağlı bir sancak merkezi idi. Karesi Sancağı, Marmara kıyılarına yakın yerlerde doğu taraftaki bir kısım topraklar hariç, hemen hemen şimdiki il topraklarını kapsamaktaydı. Karesi Sancağı, 1818 yılında, yeni teşkil edilen Hüdavendigar (Bursa) Vilayetine bağlandı. Karesi 1845 Tarihinde Manisa ile birleşti, merkezi Manisa olan ayrı bir vilayet kuruldu. 1880 yılında Biga Balıkesir’e katılarak “Karesi Vilayeti” teşkil edildi.

Karesi Vilayeti, II. Meşrutiyetin ilanini müteakip, müstakil mutasarriflik haline getirildi. 1923 yılında bütün sancaklar vilayet haline getirilince Karesi de vilayet oldu.1926 yılında, bir kanunla, Karesi deyimi kaldırılarak “Balıkesir” sözü aynı zamanda Vilayetinde adı oldu. Şehrin adının (Eski Hisar) ya da rivayeti göre Bal’ı Kesir (balıçok)den geldiği söylenmektedir. Milli Mücadele yıllarında İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline ilk tepki 16 Mayıs 1919 günü Balıkesir’den gelmiş, Red-i İlhak Cemiyeti kurulmuştur.

18 Mayıs 1919 Tarihinde Alacamescit’te toplanan 41 kişilik heyet Atatürk’ün Tarihi Amasya Genelgesi ile; “Milletin istiklalini yine Milletin azm-i kararı kurtaracaktır.” uyarısına uymak suretiyle Balıkesir Kongresi yapılarak ilk protestoyu çekmişlerdir.Yunan ilerlemesine karşi ilk mukavemet 28 Mayis 1919’da Ayvalik’ta olmuştur.30 Haziran 1920’de işgal edilen Balıkesir 6 Eylül 1922 Tarihinde düşman işgalinden kurtarıldı.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.