Atmaca Yakalama Kuşları

KUŞ AVCILIĞI VE ATMACA YAKALAMA KUŞLARI

a) CECEĞEN

Ğaço(Çekirge Kuşu)
Böcekçil olan bu kuşların arkalan parlak açık kahve veya kırmızıya dönük renkte, karın kısımları beyaz veya açık gri renkte, kuyruk kısımları arka kısmın renginde olurlar. Üst gaga aşağıya kıvrıktır. Yakaladığı böcekleri bu gagası ile kolayca koparabilir. Bu kuşların diğer bir özellikleri de kanat yapılarının güçlü olmasıdır. Avladığı yemlerini önce gagası ile ezer, sonra ayakları ile tutar ve koparıp yutar.

Avcı gözünde makbul olan arkası kân, göğüsü tan diye tarif edilenleridir. Bu kuşların sırtı ve kanat arkalan kırmızı, göğüs kısımları ise beyaz olur. Ayrıca kuşun büyük olanı aranır. Kuşun rengi kırmızı ve büyük değilse bozkuş diye isimlendirilir. Boz kuşlann genellikle uysal oldukları söylenir.

Bir sene sonra bu kuşlann (tüyleri değiştiği için) arka ve kafa renkleri açık gri veya kurşuni olarak değişir. Bunlara halk dilinde “ŞİRA” veya ANAÇ kuş denir ki, bunlan eğitmek çok zordur. Yaşlı kuşlardan erkek olanın renk yapısı, genç olan ceceğen’e daha çok benzer. Bunların kafaları gri renkte, kaşlann yan kısımları siyah şeritle çizilmiş, arkaları kırmızıya dönük parlak renktedir. Bunların eğitimi de zor olduğu için saklanmazlar.

b) TOKTOKORO-KARABAŞ

Atmaca kuşlannm böcek yiyen cinslerinden biri de Karabaşlardır. Diğer atmaca kuşlannan daha iri ve uzun olan bu kuşlann arka kısımları kurşuni, kanat tüyleri siyah ve beyaz olarak süslü, kafasının üstü ve gözlerin geride kalan kısmı enseye doğru siyah şeritle çizilmiştir. Göğüs kısmı beyaz veya sarannış, kirli beyaz renktedir. Kuşun tutulması, eğitimi ve beslenmesi diğerlerinin aynısıdır. Ancak bu kuşların daha zor eğitilmesi, daha fazla yem yemesi ve atmacanın bu kuştan korktuğu için gelmemesi sebebiyle çok saklanmaz.

C) BESLENMELERİ

Yırtıcı özellikte böcekçil kuşlar olan bu kuşların beslenme özellikleri aynıdır. Bu tür kuşlar çeşitli böceklerle beslenirler. Hareket halindeki böcekleri birkaç metre mesafeden görerek yakalar. Keskin ve aşağıya kıvrık bulunan üst gagası ile ve ayakları yardımıyla koparıp yerler. Yemleri kelebekler, yeşil kurtçuklar, tırtıl, danaburnu, çekirge ve örümcek gibi benzeri böceklerdir.

d) BUĞDAY KUŞU

Atmaca yakalamada, böcekçil kuşlardan başka kuru yem ile beslenen diğer türdeki kuşlar da kullanılmaktadır. Bunların biri de buğday kuşu denen serçe türünde kuşlardır. Bu kuşlar devamlı toplu olarak dolaşırlar. Evlerin, anbarların veya gıda ile ilgili işyerlerinin önlerinde yemlenmeye çalışırlar. Yuvalarını çatılarda, kiremit oluklarının altlarında yaparlar. Kahve renginde veya değişik tonlarında, renklerde olurlar. Erkeklerinin renkleri daha belirgin ve parlaktır. Bu kuşların genç olanlan eğitilebilir. Yaşlı kuşların eğitimi fayda sağlamaz. Bunların beslenmesi çok kolaydır. Fakat yakalanması çok zordur. Tuzakları sezdiği için hiçbir tuzağa oturmaz. Bu tür kuşlar, atmaca mevsiminin sonlarında ihtiyaç duyulduğunda yakalanır. Böcekçil kuşların kalmaması ve eğitimlerinin uzun sürmesi sonucu buğday kuşuna ihtiyaç duyulur.

e) SERÇE VE YABANİ KANARYA (PRUMULİ)

Bu türdeki kuşlar genelde ötücü kuşlar gurubuna girmektedirler. Kabuklu yemleri kırarak yerler. Atmaca mevsimi geciktiği aylarda bu türdeki kuşlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kuşlar çubuk üzerinde oynama kabiliyetleri olmadığı için eğitilmezler. Atmaca avlamada kullanılacağı zaman burun deliklerine karşılıklı olarak iğne ile iplik geçirilir. İpliğin ucu hazırlanmış düzgün çubuğa bağlanır. Avlanma kulübesinin (tenta) kapısında yemleri ve suyu konur ve atmaca beklenir. Atmaca görününce çubuk havaya doğru kaldırılır. Havada kalan kuş uçmak ister. Böylece bu hareket aralıklarla tekrar edilir. Ancak bu kuşların kullanıldığı kulübelerin önü çimenli veya düzgün olmalıdır. Çünkü kuş yere oturunca uzaktan atmaca tarafından kolayca görülmesi lazımdır.

Eğitimi zor olan bunun gibi kuşlardan ve ilaveten bıldırcın gibi kuşlardan gövde bağı kullanılarak yararlanılır. Bunun için kalın pamuk ipliği veya ince bez parçası ile çapraz bağ hazırlanarak kuşun karın kısmından arka kısma doğru iki ucu ayaklan arasında, diğer iki ucu da kanatlan altından alarak dört ucu sırt kısmında birleştirilerek bir ipliğe bağlanır. İplik çubuğa bağlanarak hazırlanmış olur. Çubuğa havaya kaldınnca kendini boşlukta hisseden kuş uçmaya çalışır.

f) GÜVERCİN

Atmaca avlanmada kullanılan kuşların biride güvercindir. Güvercinin göz kapaklan kapatılır. Bunun için yapıştırma veya iplikle dikme tekniği kullanılır. Uzun bir çubuk hazırlanır. Çubuğun ucunda güvercinin oturabileceği tahta daire sabitleştirilir (papayı). Güvercin bu tahtaya oturtularak bağlanır. Çubuk yukarıya kaldırılarak hızla yere doğru indirilirken güvercin düşme korkusu ile kanat çırpar. Böylece atmacanın uzaktan görmesi sağlanmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.