Atmaca Çeşitleri

Her ne şekilde olursa olsun yakalanan Atmacaların eğitimi değişmez. Ancak kuş aracılığıyla tutulan atmacalar daha çok istenmektedir. Atmacanın kalitesini belirler. Hatta bazı avcılar “SAKLANACAK ATMACA” diye atmacanın iyi olup olmadığını daha hava da uçarken belirlemiş olurlar. Atmacanın iyi olması bir kaç özelliğinden anlaşılmaktadır. İyi atmaca renkleri, duruşları, korkusuz olmaları ve iyi avlanmaları ile kendini belli eder.

Atmacalar renklerine göre üçe ayrılır. Beyaz atmacalar, kara atmacalar, kızıl atmacalar:

a) İSPİRİ (BEYAZ ATMACA)

Atmacanın en iyisi ve ender olanı beyaz atmacadır. Bu atmacaların önü ve arkası sade beyaz renktedir. Bu cins bir atmaca 1996 yılının Eylül ayında Hopa Kemalpaşa’da tutulmuşur. Halk dilinde bu cins Atmacalara “ispiri” denilir. Bu renkte Atmacalara pek rastlanmadığı için, beyaz yazıdaki atmacalara da ispiri yakıştırması yapılmaktadır.

 

b) KARA ATMACALAR

1- AÇIK KARA

Atmacaların renk itibariyle en iyi cinsleri Açık Kara diye bilinir. Bu Atmacaların göğüs renkleri çok beyaz, kafa kısmı beyaz, arka renkleri ise

kanşıksız koyu rentedir. Kuyruğa doğru beyazlık devam eder. Kuyruk iç kısmına doğru çizgi, çapa veya diğer şekillerde yazılan devam ediyorsa, buna açıkkara denir. Kuyruğun iç kısmına doğru inen çizgiler “gola” diye isimlendirilir.

2) KÖMÜR KARA
Arka yazıları siyah, göğüs yazılarındaki beyazlar çok beyaz, siyah olan kısımları da çok siyah ve belirgindir. Kuyruğa doğru iç kısmında “ÇAPA” denen “V” biçiminde yazılar devam eder. Baş kısmı siyahtır. Bu cins atmacaların çok keskin avcı olduğu söylenir.

3) KARA
Arka renkleri siyah ile kızıl, göğüs renkleri beyaz ve siyah renklerle karışıktır. Boyun altındaki beyazlık, çizgi veya kalın noktalarla çizilidir. Kuyruğa doğru çizgiler devam eder. Göğüs kısmındaki çizgiler kenarlara doğru düzgün bir sıra oluşturuyorsa bu tür yazılar “yılan yazıda kara” diye isimlenir. Göğüs yazılan nokta şeklinde devam ediyorsa “noktalı kara” ismini alır. Bu atmacalann omuz ve kanat altları kızıl renklerle boyanmıştır.

Kara atmacalar boy ve irilik itibari ile de isimlenirler. Yapılan büyük olan, avuç içine alındığı zaman avuca zor sığanlara “karanın büyüğü”, yapıları küçük olan daha kısa ve avuca kolay sığanlara da”karanın ufağı” denilmektedir. Karanın Ufağı olanlar iyi bıldırcın avladığı için “keskin atmaca” diye bilinirler. Genelde atmaca meraklılan atmacaları seçerken renklerinin güzelliğine göre davranırlar. İyi bir atmacanın özelliklerinden biri de atmacanın av köpeğinden korkmamasıdır. Eğer köpeği görünce yerinden uçar, başını devamlı olarak köpeği takip edercesine çevirirse köpekten korkuyor demektir. Köpekten korkan atmaca köpek varken yemini yemez, avının peşine gitmez. Bu davranışa “köpekten sayıyor” denir. Köpekten sayan atmacalan kışın beslemezler ve uçururlar. Eğer çok güzel olursa, güzelliği için saklayabilirler.

4) BOZKARA
Bilhassa Rize ve çevresinde çok bilinen bir atmacadır. Bozkara atmacalar, kara atmacalann rengindedir. Göğüs yazıları Açık Karaya benzer. Fakat onun kadar beyaz değildir. Göğüs çizgileri daha kanşık, kuyruk çizgisi devam etmez. Beyazlar kirli beyaza yakındır. Bu tür atmacalara Bozkara denir.

c) KIZIL ATMACALAR
Bunlarda arka ve göğüs kısımlannda kırmızıya dönük renkler daha fazladır. Bu renklerdeki atmacalar genelde kızıl diye adlandınlır.

1) ÇAM KIZILI
Arka kısımları kara, yer yer çam ağaçlarının kızıl rengi ile karışmıştır. Göğüs yazılarındaki çizgiler çam ağaçlarının tepesi gibi sıralanmıştır. Kızıl renkler omuz ve kanat altlarında daha çoktur.

2) UÇA ÇAM KIZILI
Lazcada “uça” siyah demektir. Arka ve kafa kısmı siyah renktedir. Gözlerinin hizasında kara bir şerit oluşur. Kaş kısmında beyaz çizgi vardır. Göğüsteki siyahlar koyu renkte ve yazıları çapaya benzer. Yazılar kuyruğa inmeden kann bitiminde son bulur. Bu tür atmacalara da uça çam kızılı denilmektedir.

3) BOZ KIZIL
Arka kısımları açık siyah ve açık kızıl renklerin karışımından oluşur. Göğüs renkleri beyazla karışıktır. Ense kısmında kızıllık daha çoktur. Fazlaca rastlanan bir Atmaca türüdür. Bu tip Atmacalar fazla tutulmaz.

4) KIZIL
Ön ve arka kısımları kızıl renkleri fazla olan Atmacalardır. Göğüs kısmı turuncu rengi kadar kızıl olabilmektedir. Beyaz rengi olmaz. Kafa renkleri de siyah ve kızıl renklerden oluşmaktadır. Fazla rastlanılan bir tür değildir.

d) SARI
Arka dengi siyah olup tüyleri arasına san renkler karışık olarak bulunmaktadır. Kafa kısmı arka rengine benzer. Göğüs kısmı boğazdan başlayarak kuyruğa kadar sarı rengin değişik tonları ile süslenmiştir. Sarı atmacalar da kendi arasında açık sarı, beyaz san, sarı diye isimler alır. Sarı atmacaların hakikileri de ender bulunur. Renkleri sarıya benzeyen fakat gerçek san olmayan atmacalara da sarı ismi verilebilmektedir.

Atmacanın iyisi İspiri, sarı, Açık kara, kömür kara ve hakiki karaların büyük olanıdır. Bunlar az bulunan renklerdir. Karışık renkli olanlar, küçük yapıda olanlar veya köpekten korkan atmacalar saklanmaz. Atmacanın saklanması için güzel renkli olması, büyük olması, köpekten korkmaması, bıldırcın yakalama eğitimini görmüş olması ve birçok bıldırcın yakalamış olması gerekir.

5 thoughts on “Atmaca Çeşitleri

  1. 2 gün önce bir atmaca gördü sırtı kuyruğuna kadar kızıl kanatlarının uç kısmı siyah göğsü siyah beyaz benekli bunun turü nedir acaba yardımcı olabilirmisinlz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.