Atatürkçülük Nedir

Atatürkçülük Nedir Esasları Atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi, fikirlere ve ilkelere denir.Atatürkçülük Türk milletinin, bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde, Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacını hedef alır.

Bir diğer adı Atatürkçü Düşünce sistemi olan Atatürkçülüğün herkes tarafından benimsenmesi ge­rekir. Çünkü, Türk devletinin gelişmesi ve güçlenmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü tehlikeye karşı korunabilmesi buna bağlıdır. Atatürkün hayatı Atatürkün hayatı Atatürkçü Düşünce sistemi, akılcı ve bilimcidir. Türk milletinin çağdaşlaşmasında ayrı bir yeri ve önemi vardır.

Atatürkçülük Nedir : Vicdan ve düşünce hüriyetine saygılıdır.Milli birlik ve bütünlüğe önem verir. Millete ve insanlığa hizmet etmenin en büyük mutluluk olduğunu savunur. Seçme ve seçilme gibi vatan­daşlık haklarını gerçekleştirerek milleti devlet yönetiminde söz ve karar sahibi yapmıştır

-Tam bağımsızlık ve ulusal egemenliktir Atatürkçülük.
-Atatürkçülük, emperyalizme karşı olmaktır.
-Demokrasiyi, insan haklarını, özgürlük ve barışı savunmaktır.
– ülkenin ulusal çıkarlarını korumaktır.
-Türkiye’nin kalkınması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için çaba harcamaktır.
-Irkçı ve dinsel yaklaşımlarla bölücülük yapmamaktır.
-Atatürkçülük, ekonominin ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirilmesidir.
-Devlet yönetiminin dinsel kurallara dayandırılmasına karşı çıkmaktır.
-Sosyal adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır Atatürkçülük.
-Ekonominin hiçbir dış güdüm etkisinde olmadan halk yararına yönetilmesidir.
-Atatürkçülük, akıl ve bilime dayanan çağdaş bir yaşam biçimidir.

6 thoughts on “Atatürkçülük Nedir

  1. ALLAH sizden razı olsun bugün cuma ve ödev pazartesi ve ben hala hiçbir şey yapmadım çok sağ olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.