Atatürkçülük Konuları Nedir

01.12.2019
1.000
Atatürkçülük Konuları Nedir

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

1. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olaylar

AÇIKLAMA: Atatürk’ün hayatını konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün çocukluk döneminde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel durumu açıklanacaktır.

2. Atatürk’ün fikir hayatı

AÇIKLAMA: Atatürk’ün fikir hayatını konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metinin ana fikri; aklın, bilimin, okumanın ve araştırmanın Atatürk’ün fikir hayatındaki önemi açıklanacaktır.

3. Atatürk’le ilgili anılar

AÇIKLAMA: Atatürk’le ilgili bir anı okunarak/dinlenerek/izlenerek anıda geçen olaylar anlatılacak ve bir anının ana fikri açıklanacaktır.

4. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri

AÇIKLAMA: Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek metnin ana fikri açıklanacak ve bu metinde Atatürk’ün vatanını ve milletini çok sevdiğini anlatan bölüm bulunacaktır.

Metinden hareketle Atatürk’ün Türk milletinde gördüğü temel özelliklerin neler olduğunu açıklanacaktır.

5. Atatürk’ün müzik ve halk biliminin geliştirilmesine verdiği önem

AÇIKLAMA: Atatürk’ün müzik ve halk biliminin geliştirilmesine verdiği önemi anlatan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün Türk müziğinin geliştirilmesi için yaptığı çalışmalar örneklerle açıklanacaktır.

6. Vatandaşlık görevleri

AÇIKLAMA: Vatandaşlık görevleri ile ilgili bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek anlatılacak; metinde geçen vatandaşlık görevlerinin neler olduğu ve vatandaşlık görevlerini isteyerek yapmanın neden gerekli olduğu açıklanacaktır.

Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine verdiği önem açıklanarak Cumhuriyet yönetiminin vatandaşlık görevlerini yeniden düzenlediği belirtilecektir.

7. Atatürk’ün millî tarihimize verdiği önem

AÇIKLAMA: Türk tarihinin zenginliğini anlatan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek anlatılacak; Türkler tarafından kurulmuş olan devletlerden metinde geçenlerin adları belirtilecektir.

Türk milletinin insanlığa yaptığı hizmetlere, metinden hareketle örnekler verilecek; Atatürk’ün zengin Türk tarihinin araştırılmasına önem verdiği örneklerle açıklanacaktır.

AÇIKLAMA:

Atatürkçülük konuları, zorunlu tema kapsamında ele alınacak; bu temaya yönelik metinler, yıl içinde ilgili gün ve haftalarda işlenecektir.

Türkçe dersi için belirlenen Atatürkçülük konularının metinden hareketle verilmesi esastır, ancak konulara ilişkin açıklamaların gerçekleştirilmesinde bilgi notu, özdeyiş soru vb.den yararlanılabilir.

Atatürkçülük konuları metinden hareket edilmesi ve uygun yöntemin kullanılması şartıyla konuşma ve yazma çalışmalarında da işlenebilecektir.

2. konu, 1. konuyla bağlantılı olarak ele alınacak, Atatürk’ün fikir hayatının oluşmasında içinde bulunduğu sosyal ortamın etkilerine değinilecektir.

4. konunun verilişinde “Onuncu Yıl Nutku”ndan da yararlanılacaktır.

YORUMLAR

  1. 1. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olaylar dedi ki:

    Çok Teşşekürler :) :D