Atatürkçü Düşüncede Laiklik Nedir

05.12.2019
456
Atatürkçü Düşüncede Laiklik Nedir

Atatürkçü düşüncede lâiklik başka milletlerdeki uygulamalardan farklıdır. Çünkü halkı müslüman olan ve lâikliği uygulayan tek ülke Türkiye’dir. Batı’da lâikliği uygulayan ülkelerin dinleri, millî kültürleri, değer yargıları, örf ve âdetleri… Türkiye’dekinden farklıdır.

Ayrıca Türk Ta-rihi’nde, Türkler müslüman olmadan önce ve sonra yönetimde lâik uygulama denemelerine de sahiptir. Türk sultanları, politik ve sosyal düzen ile ilgili kuralları, din gereği olmaktan ziyade, ihtiyaç ve kendi otoriteleri gereği koymuşlardır. Ancak tam lâikliğe dönüş Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra, İstiklâl Savaşı’nın sonucunda uygulanmaya konuldu.

Atatürkçü lâikliğin temel özellikleri;

  • a) Din ve vicdan hürriyeti,
  • b) Resmî bir devlet dininin bulunmaması,
  • c) Devletin din ve mezhep ayrımı gözetmemesi,
  • ç) Devlet kurumlarıyla din kurumlarının ayrılmış olması,
  • d) Devlet yönetiminin din kurallarına bağlı olmamasıdır.

Bunlar arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Devlet çatısı içinde Anayasal bir kurum olarak yer alması Türkiye’nin özel durumu sebebiyledir. Devlet, gene özel durum sebebiyle, din işlerinin yürütülmesini ve meslekî din eğitiminin yapılmasını bir kamu hizmeti saymış, masraflarının genel bütçeden karşılanmasını uygun görmüştür.

Böylece dinin devlet hayatına müdahale edebilme imkanlarına son verilmek istenmiştir. Zira Türk Milleti, dini siyasete karıştıran devlet sisteminin acılarını çok çekmiştir. İslâm dininde ruhban sınıfı, din adamı sınıfı mevcut olmadığı için din işlerinin cemaatlere bırakılması uygun olamazdı.

Lâiklik ülkemizde, akılcı ve ilmî düşüncenin yerleşmesi, hurafelerin ve cehaletin ortadan kalkması, dine saygının artması, din istismarının önlenmesi, toplumsal bütünleşmenin güçlenmesi, inanç, mezhep ve tarikat ayrılıkları sebebiyle parçalanmanın önüne geçilmesi, insana, düşünceye saygının ve sevginin gelişip kökleşmesi… bakımlarından önem taşır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.