Atatürk ve Rize

08.12.2018
1.072
Atatürk ve Rize

Mustafa Kemal Samsun’a çıktığı zaman onu ilk karşılayan ve güvenliği sağlayan Karadenizlilerdi. Ankara’ya varınca yine korumasını Topal Osman Ağa kuvvetleri yapıyordu. 1923 yılında Rizeliler Atatürk’e Hemşehrilik teklifinde bulundular. M. Kemal Paşa, Nisan 1923′ te Rize Livası idare meclisi üyelerinden Hüseyin Bey ile arkadaşlarına gönderdiği bir yazıyla Rizelilerin hemşehriliğini kabul ettiğini bildirdi.

Milli günlerin yıldönümlerinde ve çeşitli vesilelerle Rizelilerle irtibatını sürdüren Atatürk, Büyük Taarruzun yıldönümünde 1932′ de Rize Vali Vekili Behçet Bey’e bir kutlama telgrafı gönderdi.

29 Ekim 1932′ de Vali Ekrem Bey, Cumhuriyet Halk Fırkası Başkanı Mehmet Mataracı ve Halkevi Başkanı Oğuz Beylerin, Cumhuriyetin 9. Yıldönümü dolayısıyla gönderdikleri kutlama telgraflarına Cumhurbaşkanı Atatürk Cumhuriyet Bayramının dokuzuncu yıldönümünü kutlayan tel yazınızdan ve hakkımda gösterdiğiniz temiz duygulardan pek sevindim. Teşekkür ederim ve ben de sizi kutlarım sözleriyle karşılık verdi.

TBMM Cumhuriyetin 10. Yıldönümünün kutlamasına ayrı bir önem vermişti. 2305 numaralı 10. Cumhuriyet Bayramını Kutlama Kanunu gereğince Bakanlar Kurulunca oluşturulan Yüksek Komisyona bağlı olarak bütün mülki ve idari birimlerde kutlama komiteleri kurulmuştu. Rize’de, cumhuriyetin 10. Yıl kutlamaları için kurulan komite,

  • Başkan: Vali Ekrem Bey,
  • Asıl Üyeler: Askerlik Şubesi Başkanı Vehbi
  • Maarif Müdürü: Ali,
  • Cumhuriyet Halk Fırkası Bşk: Mataracı Mehmet
  • Belediye Başkanı : Hakkı Mataracı
  • Yardımcı Üyeler: Yazı İşleri Müdürü Behçet,
  • Ortaokul Müdürü Oğuz,

Evkaf Müdürü Tahir Bey Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Kızılay Başkam İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Başkanlarından meydana gelmekteydi. 1933 yılında il teşkilatında değişiklikler yapılır. Cumhuriyet Halk Fırkası Yönetim Kurulu Başkanı Mataracı Mehmet ve Belediye Başkanı Hakkı Beyler, duygularını Cumhurbaşkanına şu telgrafla bildirirler.

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine !

Yeşil Rize’mizin son dönemde Türk ülkesinde sayılı olan Vilâyetler arasında kalmasından dolayı sevinçle coşan halkımızın Büyük Reislerine kalpten gelen sarsılmaz saygılarını sunmakta olduklarını ve öz vatan haritasında Çoruh diye anılacak vilâyetin cumhuriyetçi halkının bıkmaz ve yorulmaz bir çalışma ile medeniyet çığırında Ulu Gazinin peşinde ilerlemeye ve yükselmeye savaşmakta bulunduklarını arz eyleriz Efendim.

YORUMLAR

  1. Ayhan GEMİCİ dedi ki:

    Bugün, Rize’nin geldiği durum, Atatürkçü Düşünce Derneğine taşlı sopalı saldırı, Atatürk posteri ve Türk Bayraklı gençlere linç girişimi yapıldı. Tarih bunu affetmeyecektir. Haziran 2013 (Belediye Başkanı canlı yayında milyonların karşısında BÜYÜK YALANLAR söylemiştir. Tarihe not düşülmüştür.) Yazıklar olsum.