Mustafa Kemal Atatürk Kimdir (Hayatı)

   27.11.2019
   1.131
   Mustafa Kemal Atatürk Kimdir (Hayatı)

   ATATÜRK, Türkiye Cumhuriye-ti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı (1881-1938). Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır, ilk öğrenimine, altı yaşındayken Selanik’de yeni açılan Şemsi Efendi okulunda başlayan Mustafa, küçük yaşta babası ölünce, annesi ve kız kardeşiyle birlikte köydeki dayısının yanma yerleşti.

   Bir süre sonra Zübeyde Hanım, Mustafa’yı Selanik’teki Mülkiye Ida-di’sine yazdırdı. Kısa bir süre sonra buradan ayrılan Mustafa, Selanik Askeri Okulu’na yazıldı. Özellikle matematik derslerinde çok başarılı olan Mustafa’ya matematik öğretmeni Kemal adım verdi. Mustafa Kemal burudan Manastır Askeri Lisesi’ne daha sonra da Harp Okulu’na geçti.

   Abdülhamit devrinin 2025 yıldır süren zorbalık düzeninin en sert bir biçimde yürütüldüğü bu dönemde askeri okullar, çağdaş eğitim olanaklarına kavuştuğu için, en ileri eğitim kurumları olmuş, böylece aydın geçler bilimle, Osmanlı toplumu arasındaki çelişkilerin somut örnekle-
   rini günlük olayların deneylerinden öğrenmişlerdir.

   Mustafa Kemal’in de, Namık Kemal’in yapıtlarını tanıması, toplum sorunları üzerindeki inceleme yazılarını okuması, Harp Okulunda okuduğu yulara rastlar. Aynı yıllarda yakın arkadaşlarıyla birlikte okul içinde gizli olarak el yazması bir gazete de çıkarırlar. Çalışmalarını Harp Okulu’nu bitirdikten sonra da sürdüren Mustafa Kemal, bu nedenle bir süre tutuklanır, istanbul’da kalması sakıncalı görüldüğünden kısa bir süre sonra da Şam’da bulunan bir süvari kıtasma sürülür.

   Yüzbaşı Mustafa Kemal, Şam’da bulunduğu dönemde de muhalefet çalışmalarını sürdürdü. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin kurulmasında etkin görev aldı. Daha sonra Selanik’e giderek burada da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin şubesini kurdu. 1911 yılında italyanların Trablus-garp’a saldırmaları üzerine Mısır yoluyla Bingazi’ye geçen Binbaşı Mustafa Kemal, Halepli Et-hem Paşa komutasındaki Tobruk bölgesinin düşmandan arındırılması irin saldırının gerekli ol-duğunu belirtti. 9 Ocak 1912’de yapılan savaşta italyanları bozguna uğrattı.

   Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı sıralarda Mustafa Kemal, Bulgaristan’da askeri ateşe olarak bulunuyordu. Savaş başlayınca Türkiye’ye dönerek albay rütbesiyle Çanakkale’deki kolordunun komutanlığına getirildi. Bu savaşlardan sonra Anafartalar Kahramanı olarak anılacak olan Mustafa Kemal’in önderliğindeki ordu, Çanakkale Savaşlarında 100.000 kişilik itilaf devletlerine (ingiltere, Fransa, italya) karşı kazandığı başarılarla tarihe geçen, gerçek bir direnişin destanını yazdı.

   Savaşın sonuna doğru, Osmanlı imparatorluğu da çöküş döneminin sonuna gelmişti. Bütün bu olaylar vatanın kurtarılabilmesi için tek bir yol kaldığım gösteriyordu: Anadolu’ya geçerek Ulusal Kurtuluş Savaşı’m başlatmak. Mustafa Kemal düşüncelerini yakın arkadaşları ismet inönü ve Kâzım Karabekir’e anlattı. Hazırlıklarına bu inanç ve kararlılıkla başladı. Erzurum’da bir göreve atanmasını sağlayarak 18 arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 19Wda Samsun’a gitti.

   Buradan Havza ve Amasya’ya geçti. Gördüğü coşku ve birlik onu daha da yüreklendirdi. Amasya’da Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele paşalarla yaptığı toplantıda Ulusal Mücadeleyi başlatmaya karar verdi. Daha sonra Erzurum’a, o-radan da Sivas’a geçerek Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin dönüm noktalan sayılan Erzurum (23 Temmuz 1919) ve Sivas (4 Eylül 1919) kongrelerini topladı.

   Yoğun bir biçimde durmadan, dinlenmeden çalışıyor, vatanı talan etmeye uğraşan emperyalist güçlere gerekli yanıtı vermek için hazırlanıyordu. Bu sırada düşman güçleri, “gerekli” gördükleri yerleri işgal etmeye başlamı? çaresiz durumdaki Osmanlı hanedanı da geleceğini düşmanın “iyi niyetine” bırakmıştı. 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. 1921 yılında olağanüstü yetkilerle başkomutanlık görevini de üstlenen Mustafa Kemal, Ulusal Kurtuluş Mücadelesini bizzat yönetmeye başladı.

   Birinci ve ikinci inönü Savaşlarından sonra T.B.M.M. tarafından Türk orduları başkomutanlığına atanan Mustafa Kemal, 23 Ağustos 1921’de başlayan ve 22 gün 22 gece aralıksız süren Sakarya savaşı’nda büyük bir zafer kazandı. 19 Eylül 1921’de toplanan T.B. M.M. tam çoğunlukla aldığı bir kararla Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazi” unvanını vererek Mareşal rütbesine yükseltti. Büyük Saldırı 26 Ağustos 1922 sabahı gün doğumuyla başladı. Yunanlıların bir yıldan bu yana güçlendirdikleri mevziler 24 saat gibi bir sürede ele geçirildi.

   Gazi Mustafa Kemal burada “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” komutunu verdi. Uşak ilimizden batıya doğru, izmir yöresine ilerleyen Türk ordusu önünden kaçan düşmanı her yerde sararak yok ediyordu. 2 Eylül 1922 günü ordusu bütünüyle dağılan Yunan Başkomutanı General Triko-pis ve öbür komutanlar tutsak edildiler.

   9 Eylül günü Türk orduları izmir’e girdiler. Böylece 19 Mayıs 1919 günü başlayan Büyük Kurtuluş Savaşımız 10 Eylül 1922 günü —üç yıl dört ay— sürdükten sonra izmir’in alınışıyla sona erdi.

   1 Kasım 1922’de Gazi Mustafa Kemal’in önerisiyle T.B.M.M. saltanatın kaldırılmasına karar verdi. Bunu 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı izledi. Gazi Mustafa Kemal Türkiye Cumhuri-yeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

   Türk ulusunun ilerleyebilmesi için yalnız savaş alanlarında kazandığı başarılarla yetinilmeme-si gerektiğini bilen Gazi Mustafa Kemal öbür alanlarda da çağdaş ülkelerin düzeyine çıkmanın zorunluluğunu vurgulamıştır. Bu amaçla bir dizi devrim gerçekleştirmiştir.

   Buna göre: Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı; medreseler, tekkeler, zaviyeler ve şeriat mahkemeleri kapatıldı; din hukuku kaldırıldı, yerine Medeni Hukuk getirildi ve uygulandı; şapka başlık olarak kabul edildi; Latin harfleri Arap harflerinin yerini aldı; eski takvim değiştirildi; kıyafette değişiklikler yapıldı. 24 Kasım 1934’de T.B.M.M. tarafından kendisine Atatürk soyadı verilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu Türkiye Cumhu-riyeti’ni, çok güvendiği Türk Gençliğine bırakarak 10 Kasım 1938 günü saat 9.05’te yaşama gözlerini kapadı.

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.