Aşıkpaşazade Kimdir?

   28.11.2019
   911
   Aşıkpaşazade Kimdir?

   OsmanlI tarihçisi (Amasya 1400 – ? ) Gerçek adı Derviş Ahmet Aşıkî’dir. Musa Çelebi’nin hizmetine girdi (1413). Murad H’nin Macaristan seferine katıldı (1438). 1457’de Edirne’de, Fatih’in Rumeli seferleri sırasında Üsküp’teydi. Bir süre İstanbul’da kalarak Âşık Paşa için küçük bir mescit yaptırdı.

   Ünlü yapıtı Âşık Paşazade Tarihi’ni (Tacerih-i Âl-i Osman [Osmanoğulla-rı Tarihi]) 1476’da yazmağa başladı. Yapıtın bazı bölümlerini başka kaynaklara dayanarak, geri kalan bölüm-leriniyse gördüklerini anlatarak yazdı.

   Osmanlı devletinin kuruluşundan Yıldırım Bayezid döneminin sonuna dek geçen olayları, Yahşi Fakih’in yapıtına dayanarak anlatır. Yıldırım’-ın Macarlarla yaptığı savaşı (1391) Ti-murtaşoğlu Umur Bey’den öğrendiği biçimiyle, Ankara savaşını (1402) bu savaşa katılan birinden dinlediklerine dayanarak yazmıştır.

   Murad II ile Fatih dönemini konu alan bölümlerse kendi gözlemlerinin ürünüdür. Âşık Pa-şazade’nin, yapıtını, İskodra’nm alınmasına (1478) dek getirdiği, bundan sonraki bölümün (1502’ye dek uzanır) başkaları tarafından yazıldığı sanılır.

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.